Avkastningen och inte vikten är bäst för lamm marknaden

Lammproducenter måste motstå frestelsen att föda upp lamm till tyngre vikter, trots starka produktpriser, eftersom det inte är vad marknaden vill ha. Även om det under de senaste två åren inte har varit samma avdrag för tunga lamm, säger Murray Behrent, Alliance Group, NZ, att marknaden föredrar ett lamm med en slaktvikt på 17.5 kg-19.5 kg.

Dessa slaktkroppar ger en bättre överensstämmelse av produkten och producerar en fiol på 1,8-2 kg, vilket är perfekt storlek för den europeiska marknaden.

Behrent säger att som styckningsföretag de kan gärna hantera lamm från 14.5kg uppåt, och kan även sälja mellan 10-12% av lammen med de tyngre vikterna på 19,5-23kg, men de flesta lammen måste ligga inom intervallet 17.5-19.5kg.

När slaktföretagen väl skickar signalen till bönderna att de kommer att betala bra för 23kg lamm, kommer lammproducenterna att svara genom att föda fram lamm till denna vikt.

“Så vad händer?

“Du tar x antal ton kött från 14.5-19.5 kg upp till 22kg, du kraschar marknaden som kan hantera dessa lamm och du har intervallet mellan 17.5-19.5, där du bästa marknaden och det finns inga lamm att leverera.”

Så alliansen betalar ca $ 3 – $ 4 mindre för ett 22kg lamm än för ett 19.5kg lamm.

Lammen måste också väga mellan 14.5-19.5kg för att kvalificera sig för klassificering som ger bättre avräkning för producenterna som ständigt producerar lamm med högt avkastande slaktkroppar.

Avkastningsklassificering tar bort vad Behrent beskriver som “subjektiva” klassificeringsmetoder och erbjuder större enhetlighet.

Från en förädlares synvinkel, ger slaktkroppar med högre avkastning en ökad effektivitet i styckningen och garanterar att kunderna får en enhetlig slutprodukt.

Det kan finnas stora skillnader på slaktkropparnas avkastning för lamm av samma vikt och som ett exempel sa Behrent att det var en skillnad på $ 13 (NZ) , ca 63 kr, mellan värdet av två 17.5kg slaktkroppar bara på säljbara köttutvinning.

För att kvalificera sig för alliansen metoder för avkastningsklassificering måste varje lamm nå ett GR (avkastning mätning) riktmärke för ben, rygg och bog.

För benen är detta 20,7, för ryggen 13.5 och för bogen är riktmärket är 16.5GR.

Alliansen har dock satt kvalitetsmål för avkastningen på 22.5GR för lår, mer än 15 för rygg och 18,7 för bog. De tolererar att upp till 10% av jordbrukarens lamm går över 19.5kg CW.

Förra året de betalade en genomsnittlig premie för kvalificerade lamm på $ 2,65. Denna säsong, erbjuder de ungefär $ 4 till jordbrukare som levererat lamm till företaget föregående år.

“De som anslöt sig förra året kommer att belönas detta år. De som vill ansluta sig detta år kommer att få ettårs premien, nästa år kommer de få premie för år två.”

Betalningen beräknas på andelen lamm som uppfyller kraven, så om 75% av en leverans av lamm berättigar till avkastningstillägget så blir betalningen 75 multiplicerat med vad bidraget är.

Jordbrukarna kan göra valet att optimera för klassificeringsmetod eller för vikt.

Behrent erkänner att systemet för avkastningsklassificering lägger större ansvar på producenten att välja lamm med slaktkroppskvaliteter och inte bara vikten.

Det är en enorm skillnad mellan att skicka lamm när de är magra och beniga eller hålla dem lite längre och öka avkastningen och avräkningen.

“Om du kan skicka dina lamm med god konformation, välmusklade och god avkastning får du valuta för pengarna.”

Han säger att när lammen växer tenderar de att utvecklas från bogen och bak genom kroppen, men det finns också en risk för lamm som sätter fett snarare än kött, vilket är en funktion av genetik.

“När lammen börjar ansätta fett sjunker avkastningen dramatiskt.”

Kraven på avkastning av slaktkroppen sätter också press på bagguppfödare, eftersom det kommer att bli mer avgörande för bönderna att välja rätt linjer för att öka sina inkomster.

“Den genetiska basen kommer att bli mer och mer viktig.”

Behrent säger att säsongen också har inverkan på slaktkroppens avkastning, efter maj sjunker avkastningen dramatiskt.

“Grästillväxten har verkligen en stor betydelse för konformation och muskling av lamm, ingen tvekan om det.”