Hög tid för påsklamm

Vänj av januari födda lamm om du inte redan gjort det. I detta skede lönar det sig mer att fodra lammen med kraftfoder än att fodra tackorna.

Michael Gottstein

Koncentrat är fortfarande den enskilt största rörliga kostnaden för fårgårdar. Gårdar med tidig lammproduktion använder en massa kraftfoder, både vad gäller foder till tackor och lammkammarna. I detta skede är inte ovanligt att ett lamm konsumerar upp emot 2kg från lammgömman varje dag. Vid denna nivå bör du uppnå en tillväxt på minst 2 kg per vecka (1kg slaktvikt) som kommer att vara värt ca € 5,50 i löpande priser (Irland). Om ditt koncentrat kostar 300 € / ton kommer dessa lamm att kosta (14kg per vecka på € 30c/kg) € 4,20 per vecka. Bättre marginaler uppnås då billigare foder används (t.ex. blandning av korn / betmassa / Soja). Om du ändrar ransonen se till att göra det stegvis för att undvika att lammen får acidos och se till att samm höga intag bibehålls.
Varje år träffar jag producenter som blir erbjudna betydligt högre priser för sina lamm jämfört med några av sina grannar. Det är viktigt att veta vilken produkt du erbjuder till försäljning och värdet av den.

För att fastställa värdet på din lamm behöver du veta vilken vikt de har. Glöm att försöka gissa vikten. Du behöver en riktig våg som gör det här jobbet. Väg dina lamm och välj de som är över 38 kg levande vikt. Nästa steg är att utvärdera deras kondition och form. Enbart vikt är inte tillräckligt bra, det måste också vara rätt fettansättning på kroppen. Bedöm hullet över revbenen. Om du inte kan bedöma det själv, få en rådgivare, klassare eller slaktaren (eller annan producent, reds anm) att visa vilka lamm som är bra.

Du kan få en bra uppskattning av slaktkroppsvikt av lamm om du har vägt dem levande. I allmänhet slaktar intensivt uppfödda lamm ut på runt 49% (48 – 50%). För att räkna ut den förväntade slaktvikten ta antal kg levande lamm (t.ex. 42kg) och multiplicera det med slaktprocenten (säg 49%). Enligt följande: 42 x 0,49 = 20.58 kg slaktvikt.

Nu när du har upprättat sannolika slaktvikter behöver du hitta den bästa marknaden för din produkt. Export kött har generellt en ganska låg vikt runt 19 eller 20 kg. Om du har många tunga lamm kan detta leda till att du ger slakteriet stora delar gratis kött.

Slaktare å andra sidan tar gärna emot tyngre kroppar utan påföljd. Men då kan du få vänta lite längre tid på att få betalt. En del lantbrukare har berättat att de nu väntar upp till åtta veckor för betalning av vissa slaktare!

Och slutligen har du möjlighet att direkt sälja lamm till konsumenterna. Detta kräver mycket mer planering och är i allmänhet endast lämpligt för att sälja mindre kvantiteter av lamm (15 – 20 lamm), även om marginalen kan vara bra.
Kom ihåg att till skillnad från höstlamm som säljs i höst, har tidiga lamm som är intensivt uppfödda förmågan att ansätta över 1 kg i slaktvikt per vecka. Detta innebär att du måste slakta regelbundet för att undvika att lammen blir för tunga, särskilt om du säljer till en exportanläggning. Det är också viktigt att komma ihåg att om du måste hålla lamm en extra vecka så blir det extra kostnader när det gäller mängden mat som lammen kommer att äta. Detta bör beaktas vid prisförhandlingar som du gör.

Fri översättning av Johanna Ahlström, läs orginalartikel på http://www.teagasc.ie/