Kom ihåg träckproven

Nu är det hög tid att börja fundera på avmaskningen innan betessläpp. Kalle Hammarberg brukar alltid säga att när björken har musöron är det rätt tid för avmaskning. Vet du om din besättning behöver avmaskas?

 

För att få reda på om din besättning behöver avmaskas behöver du ta träckprov och analysera dessa. Dessa kan analyseras hemma om du har utrustning för detta (ex fecpac) eller kan utföras av SVA eller Vidilab.

Träckprov bör tas färskt och skickas helst samma dag. Materialet förpackas lämpligen i dubbla plastpåsar och läggs t ex i ett vadderat kuvert tillsammans med en remiss. Om du är med i Fårhälsovården har du två fria analyser per år.

Vilka parasiter dyker upp och kan ställa till med problem om man inte avmaskar regelbundet?
En studie av djurhälsovården har lett till resultat och rekommendationer som passar alla fårbesättningar.

Resultaten visar att de flesta ekologiska besättningar riskerar att få parasitproblem. 37% av besättningarna hade Stora magmasken (Haemonchus contortus) någon gång under de tre projektåren. Detta är det mest anmärkningsvärda och allvarliga fyndet. Om man inte avmaskar tackorna före betessläppningen är det stor risk, dels att lammen blir starkt infekterade av parasiter, dels att såväl tackor som lamm drabbas av Stora magmasken. Om tackorna avmaskas före betessläppningen, och lammen släpps ut på parasitfria vårbeten som räcker i minst 3-4 veckor, och lammen dessutom får parasitfritt bete vid avvänjningen, behöver lammen i regel inte avmaskas.

Det betyder att man i ekologisk fårproduktion kan minimera avmaskningarna till enbart ett tillfälle per år: tackorna innan betessläppningen. Kan inte parasitfritt välkomstbete ordnas, återstår alternativet att avmaska lammen. En god djuromsorg kräver att man gör detta innan lammen blir sjuka, t ex får diarré, på grund av parasiter.

Fårhälsovårdens rekommendationer till ekologiska fårproducenter:

 • Tackorna bör i första hand avmaskas före betessläppningen. Om de är infekterade med Stora magmasken är detta ett krav.
 • Om inte tackorna avmaskas måste träckprov tas från 6-8 tackor minst två veckor före betessläppningen. Träckproven bör odlas för att undersöka om tackorna är infekterade med Stora magmasken.
 • Avmaskning av tackorna bör ske minst tre dagar före betessläppningen.
 • Avmaskning av tackorna bör ske med preparat som har effekt mot parasiternas larvstadier.
 • Vinterlammande tackor bör provtas i april.
 • Om Stora magmasken påvisats i någon provtagning bör träckprov tas regelbundet från tackor och lamm under samma och efterföljande år för att kontrollera att ingen kvarstående infektion förekommer efter avmaskning.
 • Lammen bör inte vistas i infekterad rastfålla innan betessläppningen.
 • Lammen bör släppas på parasitfritt välkomstbete som räcker i minst tre veckor.
 • Lammen bör släppas på parasitfritt bete vid avvänjningen
 • Träckprov bör tas på vinterlamm under senhösten. Vid behov skall de avmaskas.
 • Lammen måste ha tillgång till mineraler och spårämnen under betesperioden. Kontrollera att behovet av koppar är täckt.
 • Besättningar som skall övergå från konventionell till ekologisk produktion bör ha en genomgång av besättningens parasitstatus och betesplanering.