Resultat av PARASOL i Storbritannien

Äggräkning i träck på gården Höjdpunkter från forskning ger fördelar för lammproducenter Resultat från ny EU-finansierad forskning visar att jordbrukare kan, med rätt utrustning och vägledning, korrekt utföra FEC (faecal egg count – antal ägg i avföringen räknas). Vilket ger dem en bättre förståelse av prasitproblemen på sin gård och hjälper dem att rikta in behandling när det behövs. Det minskade beroendet av avmaskningsmedel bör också bidra till att fördröja resistens mot avmaskningsmedel på gården.

Europeiska Unionen finansierar PARASOL (PARAsite Solutions), ett internationellt forskningsprojekt för att ta itu med den växande oron kring nuvarande praxis vid hanteringen av invärtes parasiter hos idisslare. Projektet löper över tre år och omfattar sju EU-länder samt Marocko och Sydafrika.

En del av projektet drivs i Storbritannien av Innovis och utvärderar effekterna av äggräkning i avföring på gården. De åtta gårdarna i projektet var geografiskt spridda i Storbritannien och gårdarna var av olika slag,

från hill till lowland. Lantbrukarna som deltar I projektet och som använder FECPAK-systemet visade en genomsnittlig minskning på 35% behandlingar med avmaskningsmedel (se diagram), utan några rapporterade negativa effekter på lamm. Jordbrukarna tyckte FECPAK var snabb och enkel att använda. Kontrolltester användes för att visa att jordbrukarna gjorde rätt på testen.

Genomsnittligt antal minskade behandlingar per år och gård= 3,825

Genomsnittligt antal minskade behandlingar per år och gård= 3,825

Ekonomiska fördelar
Förutom att minskat antal behandlingar bör bidra till fördröjning av parasitresistens visade projektet också en ekonomisk fördel för jordbrukarna som var ganska stor i vissa fall. Tabellen nedan visar bara besparingar från kostnader av avmasknignsmedel. I vissa fall fanns det också avsevärd besparing av arbete jämfört att avmaska djuren jämfört med tiden som gick åt för att testa avföringen.

Årlig förändring beräknas genom att jämföra medelvärden under 2 år före projektet med medelvärdet från 2 år efter projektets start.

För Northumberland får-och nötköttsproducenten Alan Cowan, var det möjligheten att se mer exakt vad som hände som gjorde skillnaden för honom.

“Även om det är en fördel att spara på avmaskningskostnader, är den största fördelen för mig är att jag nu har förtroende för att endast avmaska när det behövs och jag kan förhoppningsvis fördröja utvecklingen av resistens mot Levamisol och ML-medel på min gård”

Enkätresultat från jordbrukare
En undersökning har också kompletteras med 49 befintliga FECPAK användare och resultaten stödde det största projektet upptäckter
– 74% av de svarande hade minskat antalet behandlingar för lamm (mellan 20% och 75% minskning)
– 67% hade ändrat tidpunkten för behandling av lamm
– 41% av FECPAK användarna hade ändrat sin avmaskningsplan för vuxna tackor vid betäckning och vid lamning
– 91% uppgav sig ha en bättre förståelse för parasitsituationen på sina gårdar
– 79% av deltagarna säger att användningen av FEC – fekal äggräkning- har varit till ekonomisk nytta för deras verksamhet

Fokus på lamm
Det genomsnittliga antalet FEC tester som gjordes per år och gård var mellan 30 och 40 undersökningar som visar hur lätt jordbrukarna förde in regelbundna FEC tester i deras dagliga rutin. De flesta av dessa användes för att övervaka FEC på lamm och alla 8 jordbrukare som deltar i projektet minskade antalet avmaskningar till lamm. På vissa gårdar där den minskade doseringen inte var så stor sågs ändå fördelar av testerna eftersom tidpunkten för behandling ändrades. Dessa 3 års resultat har visat att dessa lammproducenter historiskt sett ofta behandlat när den inte behövs och att de inte har behandlat vid vissa tillfällen där det skulle ha behövts.

När övervaka?
Jordbrukarna i projektet har startat övervakning av FEC när lammen har varit 6 till 8 veckors gamla. Försiktighet bör iakttas vid användning av FEC för att bestämma tidpunkten för den första dosen eftersom Nematodirus (tunnhalsade tarmmaskar) kan orsaka skador innan de lägger ägg. Även om vissa jordbrukare använde en generell behandling som en första dos har andra lyckats använta FEC att få rätt tidpunkt för denna dos vilket lett till att lammen avmaskats med en första dos först när lammen var 9 / 10 veckor gammal i vissa fall. Hemligheten är att använda andra faktorer såsom kondition och kliniska tecken tillsammans med FEC-resultat när man beslutar om en behandling och detta gäller särskilt om Nematodirus är en risk för unga lamm. När lammen blir äldre kan mer tillit sättas till FEC resultatet. Om en grupp lamm har testats och låg FEC redovisas ska ett prov testas igen om 10 till 20 dagar för att övervaka när äggantalet stiger.

Jordbrukarnas erfarenheter.

  • Forskningen belyste värdet av övervakning olika grupper med lamm eftersom varje grupp kommer att ha olika parasitproblem. Uppgifterna i tabellen nedan visar skillnader mellan 3 olika grupper av lamm på samma datum på en gård.

Jordbrukarna ändrade också tidpunkt på behandlingarna efter FEC resultaten och använde andra faktorer tillsammans med FEC för att avgöra när en grupp av djur behövde avmaskas, t.ex. kondition och tillväxt.
– Timingen av behandlingarna har också påverkats av andra hanteringsuppgifter, till exempel genom att behandling av djuren har skett vid klippning för att minimera hantering och arbetskraftskostnader.
– Ett antal jordbrukare rapporterade upptäckter av oväntade maskproblem hos t.ex. Rekryteringstacklamm i mitten av vintern och hittade Nematodirus hela säsongen.
– Inga negativa effekter på djurens resultat har rapporterats som följd av minskade behandlingar.

Upptäcka resistens mot avmaskningsmedel
Flera av jordbrukarna använde FEC för att övervaka hur effektiva behandlingarna var genom att testa en grupp lamm ett visst antal dagar efter behandling. Ett antal gårdar blev misstänksamma att de hade problem med resistens mot avmaskningsmedlen. Ett mer detaljerat FEC-reduktions test utfördes och upptäckte att alla 8 bönderna hade använt avmaskningsmedel som inte var totalt effektiva. Även om resistens mot de vita avmaskningsmedlen (1 BZ) var vanligast fanns det också tecken på resistens mot Levamisol (2 LM) och ivermektin (3 ML).

Tre av gårdarna påstår sig ha sett en förbättring av djurens prestation efter byte till ett mer effektivt avmaskningsmedel som visar värdet av övervakning och de potentiella kostnaderna för resistens.

“Efter att vi hade upptäckt att vi hade utbredd resistens mot vita avmaskningsmedel bytte vi preparatgrupp detta år och våra lamm har sett mycket bättre ut. Vi har inte använt någon lammkammare med foder och vi drar upp lamm lika snabbt som tidigare. Detta har sparat oss £ 1500 bara på lammfoder! ”
Ed Smith, PARASOLL jordbrukare, Leicestershire.

För Eurion Thomas, Operations Manager för Innovis, är den mest spännande delen av resultaten jordbrukarnas observationer. “Bönderna fann det uppmuntrande att själva kunna beräkna äggantalet i avföringen på gården genom att använda rätt utrustning och med rätt vägledning. Genom att använda FECPAK systemet kan de göra testet själva och få omedelbara resultat snarare än att gissa på vad som händer eller ännu värre, att inte göra någonting. Det kan kräva en förändring i tankesättet, men det finns många europeiska jordbrukare som tittar på smartare sätt att driva gården. Detta system ger praktiska verktyg i händerna på bönder. ”

“Jag tycker det är ganska lätt att plocka upp prover när jag vallar fåren och med tiden har jag blivit mer säker på användningen av mikroskopet. Jag kommer absolut fortsätta att använda FECPAK när det här projektet är slut, eftersom det har betalt sig själv och mer därtill.”

Senare under året kommer vi att fokusera på hur PARASOL bönderna har ändrat sin avmaskningsstrategi för de vuxna fåren.