Tidigare lamning nästa år?

Påskdagen nästa år infaller mer än en vecka tidigare än i år och är den 4 april. Lamm som är avsedda för denna marknad måste vara slaktmogna under de sista dagarna i mars.

 

Om lammen ska säljas under denna period bör lamning ske ca 14-16 veckor tidigare än i år, i mitten av december. Om brunsten ska sättas igång med hjälp av hormontamponger kan tabellen nedan ge en indikation för tidsschemat. Om du har tänkt ha lamning under annan tid så förskjut tidsplanen efter önskad lamning.

Tidsplan för “tamponering”

Lamning före nyår
Sätt tampong 10 juli
Ta bort tampong 22 juli
Betäckning(36-48 timmar efter svamp avlägsnande) 24 juli
Lamning från första brunst 18 dec
Upprepa betäckning 8-11 aug
Lamning 2:a brunst 2-5 jan

 

Punkter att notera:

  • Tamponera bara tackor som är i gott skick och är bra i fötter, mun och juver,
  • Tackor bör vara sinade i MINST två veckor innan de tamponeras.
  • Tester vid UCD har visat att det är fördelaktigt att betäcka ungtackor 36 timmar efter tampongen plockats bort. Äldre tackor bör lämnas till 48 timmar efter tampongen avlägsnats,
  • för augusti betäckning bör det användas en könsmogen bagge per åtta tackor
  • lämna baggarna med tackorna i 48 timmar.Utomlands används även det follikelstimulerande glykoproteinet PMSG och detta injiceras då samtidigt som tampongen tas bort för att öka fertiliteten (antalet släppta ägg).