Brunstsynkronisering utan hormon

Syftet med brunstsynkroniseringen är att få en samlad inseminations-/betäckningsperiod Med en samlad, kort och intensiv lamningsperiod har man bättre förutsättningar att mobilisera arbetskraft för att få en högre överlevnad och mindra sjukdomsförekomst på lammen och tackorna.

Förutsättningar

En förutsättning för denna metod skall fungera är att tackor och baggar skiljs åt och att brunstsynkroniseringen sker före normal brunstsäsong. (Dock fungerar inte brunstsynkronisering alltför långt utanför den normala betäckningsperioden hos raser med uttalad säsongsmässighet). Flytta därför tackorna bort från baggarna snarast efter avvänjningen. Tackorna skall vara utom syn- hör- och lukthåll under minst 6-8 veckor före AI/betäckningen. Introducera under 1-3 dagar minst en aktiv, äldre och dominant bagge/20 tackor – ca 3 veckor före planerad brunsttopp.

Om baggen/-arna får möjlighet att interagera med en brunstig tacka en vecka innan han introduceras till flocken anses hans synkroniserande effekt förbättras. Låt baggen/-arna gå tillsammans med flocken i ett begränsat utrymme där baggen får möjlighet att komma i kontakt med alla tackorna (skall vara som en ”kokande gryta” där tackorna stimuleras av baggens närvaro, doft, beteende, läte etc). Eventuellt brunstiga tackor tas bort då risken annars är stor att de håller baggen sysselsatt. Ta bort baggen/-arna efter 1-2 dagar.

Undvik artificiellt ljus. Börja kontrollera brunsten, minst 2 (helst 3) gånger per dag, ca 14 dagar efter baggintroduktionen med hjälp av teaserbagge (med teaserbagge menas en steriliserad bagge där man på ett eller annat sätt omöjliggjort för spermierna att komma ut, men där baggens testiklar och könsdrift är intakta) med stämpeldyna eller genom att låta eventuellt brunstiga tackor uppsöka och komma i kontakt med en äldre aktiv bagge i en box (eventuellt med tak över). Skilj därefter ifrån de tackor som söker kontakt med baggen och verkar brunstiga och inseminera de som står för upphopp av bagge. Fortsätt brunstkontrollera då en ny brunsttopp vanligtvis kommer ca 1 vecka efter den första.

Öka antalet baggar

Om baggar i stället för semin skall användas efter genomförd brunstsynkronisering är det viktigt att öka antalet baggar till flocken. Rekommendationen är att använda en äldre bagge till endast 20-30 synkroniserade tackor. Skälet är att en bagge inte förmår betäcka lika många tackor som samtidigt är i brunst med ett gott resultat, som då han släpps till en grupp tackor som inte brunstsynkroniserats

Fakta från Lennart Söderquist, professor veterinärmedicin SLU

lamningsperiod och en samtidig avvänjning av lammen. Vanligtvis används den sk baggeffekten vid brunstsynkroniseringen. Baggeffekten är inte så uttalad när det gäller tacklamm. En flock med enbart tacklamm är att föredra då teaserbaggarna annars mest ägnar sig åt de äldre tackorna.