Suffolk såldes dyrare

Medelpriset på årets köttrasauktion låg något under fjolårets medelpris.
Baggarna höll dock bra priser men de senaste årens rekordpriser saknades.

 

I år var det 59 baggar och en tacklammsgrupp anmälda till auktionen i Linköping, 55 stycken baggar och ett stycke tacklammsgrupp fanns på plats. Medelpriserna på samtliga raser utom Texel låg över eller i nivå med fjolårets priser.I år var det färre antal baggar med på auktionen, auktionskommittén hade beslutat att färre baggar skulle tas med för att hålla uppe kvaliteten på djuren och intresset under auktionen.
Endast tre djur ropades tillbaka av sin ägare.Medelpris köttrasauktion 2009

Samtliga Finull Texel Dorset Oxford Down Suffolk
Inkl återköp 6 313 kr 5 100 kr 6 472 kr 8 500 kr 4 250 kr 7 500 kr
M-pris sålda 6 434 kr 5 100 kr 6 543 kr 8 500 kr 0 7 500 kr
Medelpris 2008
7 794 kr 4 388 kr 8 871 kr 9 667 kr 0 7 417 kr