Nio av tio tror på SCAN

HK


90 procent av Scans lammleverantörer har sagt sig vilja fortsätta att sälja lamm till Scan även nästa år.

Lammproducenter ger Scan förnyat förtroende

Nio av tio lammuppfödare tycks nöjda med Scan.

Slutsatsen dras efter att 90 procent av Scans lammleverantörer sagt sig vilja fortsätta att sälja lamm till Scan även nästa år.
Lammproducenterna har aktivt valt Scans nya inköpsbolag Svenska Livdjur och Service, SLS, som affärspartner. SLS tar därmed över Swedish Meats roll som kontraktspart från årsskiftet.
Scan står för bortåt 70 procent av den svenska lammslakten på företagets egna slakterier och genom samarbetspartners.