Fluglarver

Under sommaren har SVA fått in ett antal rapporter och fall med bland annat råbockar, får och kaniner som angripits av fluglarver. Djuren har varit i ett sådant skick att de avlivats eller dött av sina skador. Problemet har länge varit känt utomlands, framförallt på får.

 

En yrkesjägare fann i augusti tre svårt skadade råbockar inom ett 20 hektar stort område i norra Skåne. Råbockarna hade angripits av fluglarver runt och under rosenstockarna på hornen. En hittades död, de andra fick avlivas. En annan råbock påträffades i Dalsland i september med samma skador, och en jägare i mellersta Skåne rapporterade samtidigt om ytterligare tre fluglarvsangripna råbockar.

På flera av djuren hade fluglarverna ätit rent så att skallbenet var blottat. Analyserna på SVA antyder att larverna kan ha gynnats av den fuktiga miljön runt de ovanligt stora rosenstockarna.

En av Sveriges vanligaste spyflugor

– Utöver skadorna på skallarna var rådjurens allmäntillstånd relativt gott, vilket pekar på att de var friska, starka djur innan de råkade ut för fluglarverna. Troligtvis har larverna suttit i ett par veckors tid, säger Anders Lindström, rättsentomolog på SVA.

Det rör sig om en av Sveriges vanligaste spyflugor, Lucilia illustris, som framförallt livnär sig på kadaver. Då och då kan de istället lägga ägg på levande djur, och människor, till exempel i öppna sår eller i päls som är besudlad med avföring. Uppgifter från speciellt fårfarmare antyder att företeelsen kanske blivit vanligare i Sverige. Fluglarverna överförs inte mellan djur.

– Möjligen kan det finnas en klimatkoppling till ökade angrepp av flugor på levande djur. Med längre reproduktionstid på sommarhalvåret och varmare, kortare vintrar som ökar överlevnaden kan flugorna få större populationer som kan öka benägenheten att gå på levande djur. Men det behövs mer dokumentation innan vi kan dra några slutsatser, säger Anders Lindström.

SVA tar gärna emot information om liknande fall.

Kontakt
Anders Lindström, entomolog och forskare

018-67 43 18