Storbritannien minskar produktion

EBLEX spår att 2010 kommer att hålla relativt höga priser på lammköttet liksom de senaste tre åren.

 

Priset på R3L lamm ligger över snittpriserna för föregående år. Lammproduktionenunder föregående säsong minskade dock med 4 %. En bra marknad och en mindre effekt än befarat av EID införandet gör att man i år endast väntar sig en minskning av tackor på ca 2,2 %. Det är framförallt Hill tackor som slås ut och utslagsprocenten ligger på 16%.

Totalt förväntar man sig en 4 % minskning av lammpriduktionen, köttproduktion förväntas bli 294,000 ton under 2010 jämfört med 305,000 ton under 2009.

Källa: EBLEX