Dansk stallinredning i glasfiber

Ett pressmedelande från Jyden Bur berättar om framtidens stallsystem för lammproducenter. Jyden Bur har i samarbete med Fjörsystem i Norge utvecklat en inredning för intensiv och lönsam lammproduktion. Stor vikt har lagts vid att ta fram en produkt med lång hållbarhet, låga underhållskostnader och en rationell daglig skötsel.

Glasfiber kanske kan vara lättare att bära runt på än metallgrindar?

Som utgångspunkt har vi valt att använda vår unika glasfiberskiva. Den är tunn, stark och lätt-tvättad. Glasfibern till inredningen kommer från resterna av vindkraftsindustrin. Det är laminerat i 18 lager och ger en skiva, som kan användas till bärande konstruktioner. Detta minimerar mängden stål i konstruktionen, vilket i sin tur leder till lägre underhållskostnader. En glasfiberstolpe med rostfria fotplattor gör montaget

snabbt och underhållet enkelt. Stort arbete har lagts på att göra tredimensionella monteringsanvisningar, så att monteringen inte ska bli ett problem för lammföretagaren. Är montagearbetet särskilt komplicerat, kan Jyden Bur erbjuda hjälp vid uppstarten. Kvaliteten påverkas inte av självmontaget. Lammföretagaren får därmed ytterligare en ekonomisk parameter att spela med när stallbygget planeras.
Fronten är byggd för att minimera foderspill och håller samma välkända kvalitet som svin- och koinredning från Jyden Bur.

”Det är viktigt för framtidens lammproducenter att investera i rationella inhysningssystem – det ger möjlighet att ha focus på det, som är viktigt i produktionen.” säger försäljningskonsulent Gustav Jahn, Jyden Bur i Sverige och fortsätter ”Fårinredning är uppbyggd enligt samma princip som vår slaktsvinsinredning, som är utvecklad för Flat Pack. Detta ger låga transportkostnader, enkelt montage och lång livslängd”.