Marknaden för ull

Färre antal får i världen betyder också en minskning i ullproduktionen, och nu ökar priserna på ull. Priset varierar stor beroende på vad ullen ska användas till och priset skiljer sig också på ull från olika raser.

Marknaden för mattor har sjunkit, och därmed behovet av ull från till exempel Blackface, Swaledale och Welsh Hill. Nuvarande priser är antagna för hela 2011. Medelpriset för de senaste tre åren ligger på 33, 48 och 102 p/kg jämfört med antagna 140p/kg för 2011.

Ull från låglandsraser exporteras ofta till Kina för runt 120 p/kg. Ullkvaliteten hos de olika raserna har ändrat genom åren. Swaledale till exempel har avlats för mer pigmenterad ull, vilket sänker ullens värde. Tidigare värderades endast 10 % som grå, vilket nu är uppe i 55 % och klassas som lågvaruprodukt.

Det går mode i fårindustrin i takt med modet för inredningsfärger i hemmet. Trender för färger på mattor i Europa ser ut att bli beige och ljusa färger, vilket premierar vit ull.

Ullkampanjen som Prins Charles förespråkat om har haft stor effekt på marknaden och både NSA och the British Wool Marketing Board vill få bättre priser till producenterna. Men tyvärr har inte ullpriserna hållit samma takt som kostnaderna för att få fram produkten.

John Vipond, SAC Sheep Specialist