Mastit – så minimerar du risken

Äldre tackor får ofta subklinisk mastit. Frågan är varför, och vad man kan göra åt det. Mastit drabbar tackan när bakterier kommer in i juvret, forskare vid the University of Warwick har hittat en hypotes att bakterierna som får fäste och orsakar inflammation beroende på miljön, men patogena bakterier slås ut av vita blodkroppar. Efter detta är tackan immun under ett antal år.

 

Efter 4 till 5 lamningar är risken större att spenarna blir lite skadade, vilket ökar risken för att bakterier tränger in i spenkanalen. Hos mjölkkor har man hittat ett åldersrelaterat samband mellan minskat skydd mot bakterier efter den femte laktationen, vilket även kan gälla hos tackor.

Mastit är ofta mer frekvent i följande fall:

 • Juverform, lång och droppformad är sämst
 • Spenplacering, placering klockan 4 och 8 är bäst
 • Sår på spenarna, beror ofta på att lammen får för lite mjölk i vecka 3-6 och att tackan inte stöter bort dem
 • Torr hud eller förtjockad hud, större risk för sår
 • Regn och vind, kan också leda till såriga och smutsiga spenar, lättare för bakterier att infektera juvret

Saker du kan göra för att förhindra mastit:

 • Undvik att tackan tappar i kondition, vilket hon kan göra om hon har trillingar eller får för lite energi- eller proteinintag
 • Fodra ungtackor så de producerar tillräckligt med mjölk för att undvika spensår
 • Tillskottsfodra äldre tackor i sämre kondition eller ge lammen tillgång till lammkammare
 • Rena ströbäddar ger renare juver
 • Vid behov (om inte tackor är klippta innan lamning) klipp tackorna runt bakdel och juver
 • kontrollera MV och orf
 • ge tackorna tillräckligt med mineraler och vitaminer, zink och selen och viktiga för huden
 • undvik att lammen tjuvdiar
 • se till att tackorna får tillräckligt med protein i slutet av dräktigheten så att de kan producera tillräckligt med mjölk

Med erfarenheter från mjölkproduktionen har man sett att det finns ett genetiskt samband mellan mastitförekomst och spenform. Selektera bort långa droppformade juver, selektera för spenplacering klockan 4 och 8 och selektera för små spenar.

Stora spenar är ett problem som leder till mycket extra arbete. Här kan man i avelsarbetet även titta på storleken på baggens rudimentära spenar, men tänk på att storleken på dessa kan påverkas av rödklöver i utfodringen.

 

John Vipond, SAC