Ingen bild

Håll rent och undvik mastit

16 februari, 2013 Lammproducenterna 0

Genom att arbeta förebyggande för att förhindra att tackorna drabbas av mastit kan också tackan produktivitet öka. Tackor som drabbas av mastit får minskad, eller ingen alls, värde i produktionen, och tillväxten hos deras lamm påverkas.

Ingen bild

Mastit – så minimerar du risken

21 december, 2011 Lammproducenterna 0

Äldre tackor får ofta subklinisk mastit. Frågan är varför, och vad man kan göra åt det. Mastit drabbar tackan när bakterier kommer in i juvret, forskare vid the University of Warwick har hittat en hypotes att bakterierna som får fäste och orsakar inflammation beroende på miljön, men patogena bakterier slås ut av vita blodkroppar. Efter detta är tackan immun under ett antal år.