Mastit – den vanligaste utslagningsorsaken

Mastit är den vanligaste utslagsorsaken hos yngre tackor (två till fyra år gamla). Genom att reducera antalet mastitdrabbade tackor i besättningen kan man därför påverka både produktivitet och rekryteringskostnader.

God hygien vid lamning är viktigt för att minska risken för mastit. Även utfodringen är viktig, då tackor i dålig kondition mjölkar mindre, vilken kan leda till att lammen skadar spenarna i sin iver att få tillräckligt med mjölk. Skadade spenar är en säker inkörsport för bakterier.

Akut mastit (kallbrand) drabbar ett par procent av tackor varje år, oftas första veckor efter lamning eller vid laktationskurvans topp. Den akuta mastiten kan snabbt leda till döden. Om man lyckas rädda en tacka är troligtvis juvrets funktion bortom räddning.

Kronisk mastit drabbas 1-15 % av tackorna. Det kan vara svårt att upptäcka då tackan kanske inte verkar vara sjuk. Håll utkik efter hälta, knölar i juvret, värme och svullnad.

Håll koll på tackor som fått mastit och sortera bort dem innan kommande betäckning.

Läs mer på Eblex hemsida: http://www.eblex.org.uk/documents/content/returns/brp_l_sheepactionforprofit26-betterreturnsfromcontrollingmastitis.pdf