När bör ungtackan betäckas?

2009 gjordes en studie på Nya Zeeland om överlevnad och prestation hos lamm som har ett eller flera syskon. Om ungtackorna betäcks första året genererar de i snitt 0,7 fler lamm per tacka under tackans livstid. Men det finns inte mycket statistik över detta och många ser lammen från ungtackor som “gratis lamm”. Det debatteras även om det är så att tackor som lammat som ettåringar slås ut ur flocken fortare.

Under två år studerades 780 tacklamm som lammade för första gången antingen som ett- eller tvååringar.

De tackor som skulle lamma som ettåringar vägde i snitt 43 kg vid betäckning och gick med baggen över två brunstcykler. Antalet scannade lamm per tacka var 126 %, lammöverlevnaden var 90 % hos enfödda lamm och 81,7 % hos tvillingar. Lammen vandes av vid 10 veckors ålder och vägde då i snitt 22 kg för enfödda lamm och 18 kg för tvillingar.

De tackor som skulle lamma som tvååringar vägde 60 kg vid betäckningen, jämfört med de som då hade lammat och vägde 57 kg i snitt. Skillnaden i kroppsvikt här var mindre vid tre års ålder och var helt borta vid fyra års ålder. Vid fyra års ålder var bara 78 % av de som lammat som ettåringar kvar i besättningen, jämfört med 84 % av de som lammade först som tvååringar.

De tackor som lammar som ettåringar ger fler lamm än de som inte lammar första året (3,29 mot 2,49). Totalvikten avvanda lamm per tacka är också högre (85,6 kg mot 70,1 kg), även om skillnaderna även här blir mindre över tid då det blir färre tackor kvar som lammat som ettåring.