REKS- Regional nöt- och lammköttsproduktion

REKS har som mål att stärka den ekonomiska tillväxten genom långsiktigt hållbara företag med nöt- och lammköttsproduktion. Långsiktig hållbarhet förutsätter att man minskar klimatbelastningen utan att ge avkall på andra hållbarhetskriterier.

Projektet ska ge ökade kunskaper om hur klimatbelastningen ser ut och vad som kan göras för att minska den inom nöt- och lammköttsproduktionen. Det ska stärka producenternas konkurrenskraft genom att hjälpa dem skapa och marknadsföra en ”hållbarhetsprofil”. Projektet ska också bidra till ökade kunskaper i konsumentledet så att fler genom medvetna val kan medverka till en hållbar utveckling.

För ledningen av projektet svarar Agroväst, Skara, och övriga samarbetspartners är i Danmark AgroTech i Århus, Köpenhamns Universitet och Århus Universitet, i Norge Universitetet för miljö och biovetenskap och i Sverige Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara och Alnarp och Hushållningssällskapet Halland.

Projekttiden är 2012-2014 och projektet omfattar Öresund-Kattegat-Skagerak-regionen.

Totalbudgeten omfattar 26 milj kronor och projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg IV A-programmet (Öresund-Kattegat-Skagerak), av Västra Götalandsregionen och av Skaraborgs Kommunalförbund. Övrig finansiering sker via de ingående samarbetspartnerna.

Besök hemsidan www.reks.nu

Inger Pehrson Cecilia Ryegård

Projektledare, REKS Kommunikationsansvarig, REKS

inger.pehrson@agrovast.se, 0708-203312 cecilia@agroide.se, 0708-152599