Tackornas kondition

Det är dags att se över tackornas kondition nu när lammen är avvanda. Inför flushing och betäckning är det viktigt att tackorna är i bra kondition.

 

Den regniga sommaren har ställt till med problem på flera håll i världen. Betet har påverkats, både med avseende på kvalitet och kvantitet, och vallskörder har blivit försenade.

Rhidian Jones, SAC Sheep and Beef Specialist, menar att det finns gott om gräs, men det inneåller mycket vatten vilket också gör markförhållandena besvärliga.

Blött gräs gör att betesdjuren får kämpa mer för att få i sig samma mängd ts. Det är inte heller bra för klövarna och många får blir halta (red. anm. fotröta är väldigt utbrett i GB), vilket också påverkar deras betesintag.

När lammens vants av från tackorna är det lämpligt att nu sortera igenom tackorna och ge dem rätt bete efter deras behov. Tackorna bör delas in efter “body condition score” (BCS) – mager, ok, tjock.

Flushing fungerar generellt bäst på tackor som är i lite sämre kondition och påväg upp i kondition. Effekten är störst när BCS är precis under det önskavärda.

Magra tackor behöver bete som ger dem en bra tugga gräs, 6-8 cm beteshöjd. Det är oftast unga tackor eller högmjölkande tackor. Om de inte återhämtar sig inom rimlig tid på bra bete kanske det är dags att ta dem från flocken. Tackor som är feta behöver bete där de får jobba hårdare för att få tag på en munfull. Tackor i bra kondition (poäng 2,5-3) ska hållas på underhållsbete på 4-5 cm beteshöjd.

Det är viktigt att sortera ut tackor med dåliga tänder eller dåliga juver.

Mål för hullbedömning

 

Hill ewes Upland ewes Lowland ewes
Avvänjning 2 2 2.5
Betäckning 2.5 3 3.5
Dräktig 2,5 mån 2 2.5 3
Lamning 2 2.5 3
Källa: Eblex