Resultat Baggauktion 2012

På årets baggauktion i Linköping såldes 68 baggar. Förutom texel, finull, dorset och suffolk såldes även en dorperbagge.

 

Medelpriset för alla sålda baggar var i år 7 368 kr. 11 finullsbaggar såldes för medelpriset 6 091 kr. 41 texelbaggar gick för 7 671 kr i medelpris. 3 dorsetbaggar såldes för 5 167 kr i medel. Dorperbaggen gick för 17 500 kr. Medelpriset på suffolkbaggar var 7 611 kr. Auktionens högst betalda bagge var en texel som köptes av Anna och Tomas Olsson i Kungsör. Även tacklammsgrupper av finull, texel, dorset och suffolk såldes under dagen.