Suffolk Results Reinforce High Index Benefit To Commercial Sheep Farmers

Quality Meat Scotland’s senaste mätningar har visat att Scottish Sheep Strategy’s arbete har gett resultat – bättre resultat hos lammproducenter som använder baggar med genetisk potential att ge avkommor med hög tillväxt och bra slaktkropp.

 

De senaste resultaten presenterades på Scotsheep den sjätte juni 2012. Producenter som väljer suffolkbaggar med höga index får £2-3 extra per lamm.

Ordförande för Scottish Sheep Strategy, Maime Paterson, berättar att anledningen till att man i försöket använt sig av gårdar med i huvudsak Suffolk djur är rasens egenskaper att ge lamm med hög tillväxt som kan nå marknadskvalitet tidigt.

– “Under de senaste fyra åren har fyra olika reser av baggar använts på sex olika gårdar med olika uppfödningsmodeller och strategier. Resultaten har konsekvent visat att baggar med höga avelsindex årligen ger £5 extra per tacka och år, jämfört med baggar som valts ut den traditionella vägen”.

– “Lammen var något tyngre och hade något bättre kroppsform. De blev slaktfärdiga tidigare och hade högre överlevnadsgrad”.

– “Att göra ett standardiserat försök skulle visa om dessa fördelar även skulle visa sig system med snabbare uppfödning”.

Tre gårdar ställde upp som “Suffolk focus farms”: Morrisons Farm at Dumfries House (Morrisons); Kings Arms Farm, Ballantrae (Messrs Dalrymple) och Wellheads at Huntly (the Gordon family).

Första årets resultat visade att för de 584 lammen som ingick i studien utgick en merbetalning av i medeltal £2,69/lamm för baggar med höga index.

Vinsten varierade mellan £1.19/lamm hos the Morrisons Farm till £3.13/lamm hos Wellheads Farm och £3.91/lamm hos Kings Arms.
Rod McKenzie, Scottish Sheep Strategy Development Manager, säger: “Åter igen har vi bevisat att på olika gårdar med olika förutsättningar, finns det säkerhet i att använda baggar med avelsindex vilket ger extra vinst för lammproducenten”.
– “I nuläget ser det ut som att priset för lamm har planat ut, och eftersom produktionskostnaderna forsätter att öka, är det signifikant med en ökad intäkt av £2-3 per lamm”.