Vinterlamm

Föder du upp vinterlamm? Här kommer lite tips på vägen.

 

När du köper lamm, tänk på att köpa djur som passar i ditt system. Lamm under 30 kg för lång uppfödning, 30-35 kg för slakt i nov-dec, över 35 kg för kort uppfödningstid.

Kontrollera vikt och hull vid insättning och därefter regelbundet så att du har bra koll på när de är färdiga.

Om du köper in lamm som kommer att slaktas inom en kortare tid, kontrollera karenstider för eventuella behandlingar.

Köp lamm från så få besättningar som möjligt.

Köp inte billiga lamm som påverkats av tidigare sjukdomar eller dåligt näringstillförsel.

Håll inköpta djur i karantän under 3 veckor. Håll kontakt med din veterinär för eventuella behandlingar.

Ett alternativ är att dela upp lammen i grupper efter vikt och kondition om det finns möjliget. Eller plockas de som är färdiga ut efterhand.

Lammen ska alltid ha tillgång till bra foder, rent vatten och ren och torr ströbädd.

Stallet ska ha god ventilation och vara dragfritt upp till 120 cm.

Klipp lamm som ska stå på stall en längre tid. Foderintaget ökar och de behöver inte lägga energi på att göra av med överskottsvärme.

Analysera ditt grovfoder och komplettera med rätt kraftfoder för en foderstat för optimal tillväxt.