Höga priser på lamm Down Under

Under första delen av 2014 har priset på lamm skjutit i höjden i Australien. Toppnivåer på mer än $200 per djur vid export eller upp till 600 cent per kilo vid försäljning till slakt inom landet.

Inte sedan 2011 har det varit liknande priser över de olika säljkanalerna.
Under flera veckor har indikatorn för handel med lamm pekat uppåt, för att nu nå 574 cent per kilo slaktad vikt. Det är ca 140 C/kg mer än vid denna tiden förra året, och 175 C/kg mer sedan årets start.

Priserna är inte bara höga i NSW. Förra veckan betalade Thomas Foods International (TFI) $230 för tunga export lamm som såldes vid Dublin Saleyard i South Australia. Men enligt TFI var det ett undantag och inte en regel.

Enligt Paul Leonard, sheep and lamb manager på TFI, var köpet av 60 lamm för $230 stycket ett exempel på bristande kvalitet på marknaden. Nästan 4000 lamm köptes in men endast 60 av dessa tangerade det högsta priset. det ger många en sned blid av marknadsläget, och man måste relatera till marknadens medelpris.

Enligt Leonard måste lamm industrin komma ifrån dessa toppnoteringar. Det är väldigt bra att få $230 per djur, men det ger fel signaler till marknaden och ger lite “gold rush effect”. Lammproducenterna ser hellre att de får 480c/kg till 500c/kg jämnt fördelat varje år.

Enda sättet att få en jämnare prissättning är att få en jämnare tillförsel av lamm.

Daniel Croker, Landmark Goulburn livestock manager, trodde att marknaden skulle fluktuera mer än slå rekordnivåer. Han tror inte att det kommer blir högre priser längre fram.