Lite extra för ungtackorna

Enligt Samuel Boon, of Signet Breeding Services i UK är det viktigt att ha lite extra koll på ungtackorna som lammar för första gången vid den här tidpunkten. (Red anm: i det här fallet är det tvååriga tackor som lammar för första gången, och det görs på betet

“Förra våren såg vi många mastiter, troligtvis på grund av dåligt bete och kallt väder. Vissa producenter slapp problemet genom att fodra extra med kraftfoder, med ökade kostnader som följd.”

EBLEX har under de senaste fem åren studerat mastit hos tackor vid University of Warwick. Arbetet leds av Professor Laura Green, och ger flera intressanta och användbara resultat.

En del av arbetet har fokuserats på hur sår på spenarna kan leda till minskad tillväxt hos lammen och ökad risk för mastit.

Man såg att tvååriga tackor som larmade för första gången hade signifikant fler sår på spenarna jämfört med sex år gamla tackor. Man såg även att lammen spenderar mer tid på att dia förstagångslammare, vilket ökar risken för skador. Detta beror troligtvis på deras lägre mjölkavkastning eftersom juvret inte är fullt utvecklat.

Sår på spenarna och risken för mastit ökar även om ungtackan har hullpoäng under 3, då hennes möjlighet att tillgodose lammens behov minskar. Då lammen kämpar med att stimulera mjölkproduktionen leder detta till längre och våldsammare diperioder.

God näringsförsörjning för tackorna är avgörande, särskilt för dessa unga tackor. Sämre tillgång till bete (under 4 cm bladhöjd) eller om gruppen har lägre hullpoäng än 3, kan extra kraftfoder behövas tills gräset börjar växa. För att utfodra strategiskt, håll gärna unga och tunna djur i en grupp.

När det gäller ungtackor är det bäst om de enbart har ett lamm, vilket ger dem möjlighet att även växa färdigt medans de ger di.