10 tips inför vallskörden

Förberedelser gör stor skillnad när det gäller vallskörden. Och skillnader kan kosta. Enligt Paul Macer, Kite Consulting’s forage expert, kan förluster under ensileringsprocessen vara från 8 till 48 %. Det betyder att 1000 ton st kan resultera i 920 ton foder av bra kvalitet eller 520 ton av dålig kvalitet.

Förutom de extra kostnaderna som krävs för att täcka upp för ett dåligt foder kan en dålig skörd kosta uppåt £14 000.

10 tips för att minska förlusterna;

(1) silos – ha silosarna tömda och rengjorda i god tid så att de kan ta emot den nya skörden.

(2) Material – beställ plast, ensileringsmedel och allt material du behöver i god tid så att det är på plats när det är dags för skörd.

(3) håll kontakt med din maskinstation – om du köper in tjänster, håll frekvent kontakt så att ni är helt överens om när det är dags att köra. Att vara noga med sina betalningar av tjänster och att betala i dig kan sätta dig i en bättre position. Vårda kontakterna.

(4) ha koll på din utrustning – om du kör själv, försäkra dig i god tid om att alla maskiner är servade och redo.

(5) Timing – var beredd att köra vid varje möjlighet när det närmare sig ditt planerade startdatum. Vänta inte ut mer växtmassa om vädret är bra. Senare på säsongen får du igen i kvantitet men aldrig i kvalitet.

(6) Vid skörd – bredspårig gärna för effektiv och jämn torkning. Om det är soligt och varmt gäller det att vara observant så det inte torkar för mycket.

(7) på fältet – ha koll på maskinerna hela tiden, undvik att köra i öppen jord eller att kontaminera gräset med smutsiga traktordäck. Hastigheten ska anpassas efter hur snabbt gräset kan pressas, vid hög kapacitet krävs en stor arbetsstyrka.

(8) tillsatsmedel – det finns inga ursäkter för en dålig gröda, men ett bra foder kan bli bättre med hjälp till snabbare fermentation och bibehållet högt näringsinnehåll. Använd en produkt som är utvecklad med forskning bakom.

(9) paus över natten – eller vid dåligt väder, plasta även in den sista balen!

(10) när du är klar – kör bort balarna från välter så snart som möjligt och kör ut gödning så snart som möjligt på fälten som ska stå till nästa skörd.