Utfodring av den dräktiga tackan

Lammdödligheten påverkas till stor del av utfodringen under senare delen av dräktigheten. Det visar studier. John Vipond, senior sheep specialist vid SAC, är övertygad om att förändringar i tackans foderstat dramatiskt kan öka flockens produktivitet.

Genom olika försök och diskussioner med personer i branchen är man nu överens om att de nuvarande strategierna har gjort att man underutfodrat med protein i senare delen av dräktigheten. Fram tills nu har rekommendationerna baserats på lammvikter från 1960-talet (UK), men idag är fåren produktivare och lammen större vid födseln så detta måste revideras.

Under de sista tre till fyra veckorna av dräktigheten behöver tackan mycket protein av god kvalitet för att lammen ska utvecklas och få tillräckligt med ull. De som bär på trillingar behöver desto mer. Vid brist på protein påverkas lammens tillväxt, både före och efter födseln.

Undvik dålig immunitet

Om tackan inte får en balanserad foderstat kommer hon att prioritera av det hon får. Först till lammen och sedan till henne själv, säger Dr Vipond. Har hon sedan inget kvar för sin egen immunitet kommer hon att bli immuno-komprimerad. Detta visar sig i att hon kan ge en enorm ökning av parasitägg i träcken under senare delen av dräktigheten, där en tacka kan producera tillräckligt med ägg för att infektera 15 lamm.

En tacka med dålig immunitet kommer inte att kunna leverera antikroppar till sitt lamm via råmjölken, vilket gör lammet sårbart för sjukdomar under de första fem veckorna. Genom ökad lammvikt och råmjölkskvalitet minskas lammdödligheten.

Råmjölken bildas de sista fyra till sex veckorna av dräktigheten. Antikroppar från clostridievaccinationen först vidare till lammet som får passiv immunitet. ”Bättre utfodring leder till en boost av antikroppnivåer på 25 % – det är en stor skillnad. De första 12 timmarna efter födseln ger antikropparna i råmjölken direkt skydd mot sjukdomar”.

En tacka som har ett sämre immunförsvar löper större risk att drabbas av sjukdom runt lamningen. Dödligheten hos tackor kan vara upp emot 5 % hos vissa besättningar (UK), där man vill ha ner det till 2 %. Att slå ut tackor är värt £115-120 så man vill inte riskera att förlora dem på grund av för dålig utfodring. Det är värt att investera i allt på kan påverka lamm- eller tackdödligheten till det bättre.

Erbjud rätt proteinkvalitet

Det är inte bara proteininnehållet i foderstaten som man måste ta hänsyn till – det är också viktigt vilken typ av protein det handlar om. Det betyder inte att du ska utfodra mer av det du brukar ge utan att ge rätt typ av rätt kvalitet. Råprotein säger dig inget om proteinkvaliteten. Det som är viktigt är den delen av proteinet som inte bryts ned i våmmen (I Sverige: AAT).

Mycket av proteinet i färdigfoder bryts med i våmmen, och tackan kan inte tillgodogöra sig allt detta. Att utfodra mer av den här typen av protein är bara ineffektivt, då det går åt motsvarande 150 g korn per dag i energimängd som tackan måste använda för att bryta ned proteinet.

Istället bör man använda sojamjöl eller produkter med skyddade aminosyror. Soja har ett högt AAT värde, medan produkter med skyddade aminosyror kan ha ännu högre värden. Som en tumregel säger man 100 g soja per dag per lamm, beroende på fårets ras och foderstatens kvalitet, under de sista tre till fyra veckorna av dräktigheten. I försök har det visats att mängden inälvsparasiter minskade med 60-70 %, och därmed äggurskiljningen som minskade med 80 % eller mer. Utfodring av 40 g extra AAT per dag under senare delen av dräktigheten ökade även lammens födelsevikter med 500 g per varje tvillinglamm. Räknar man med 100 g extra AAT under tidig laktation ökas lammens tillväxt med 20 %, säger Jos Houdijk vid SAC. Med en kostnad på £4 per djur tjänar producenten £10-12 genom att minska lamm- och tackdödligheten. Lammen blir även slaktmogna tidigare, och producenten kan säkra premiumpris.

Maximera fodereffektiviteten

För maximal effekt bör tackorna fodras med egenproducerat silage eller hö av bra kvalitet, menar Dr Vipond. Om du har ett ensilage på 11 MJ och 14-15 % råprotein behöver du inte utfodra med extra energi utan enbart tillskott av AAT. Under försök har Dr Vipond tittat på ett tillskott av 200 g korn till ensilaget. Med ett ensilage med 11,3 MJ fann han att tillskottet av korn enbart gjorde tackorna feta till lamningen och det påverkade inte lammens födelsevikt alls.

Tackor äter 1,4 % av sin kroppvikt under sen dräktighet. Ett 11 MJ ensilage ger 15,5 MJ per dag, tillskott av 200 g soja ger 17 MJ. Detta under förutsättningen att ensilaget är i fri tillgång, och tackor som har fler än ett foster bör sorteras för sig fyra veckor innan lamning.

Har man tillgång till en ensilage av sämre kvalitet bör det balanseras upp med spannmål. Det är viktigt att analysera ensilaget för MJ, protein och spårämnen. Att balansera foderstaten betyder också att ge mer AAT. Använd forskningen för att se hur vi kan utfodra våra får bättre. Köp inte det billigaste tillskottet utan det som ger mest värde för dina får.