John Vipton var i Norrköping 4 nov 2014

 

Det blev en mycket givande dag för medlemmarna
som kom och lyssnade

Lönsamhet och effektivitet med Europas främsta
rådgivare & forskare
Dr John Vipond

Det är med stor ära och respekt som vi hade möjlighet att presentera Dr John Vipond som förläsare i Sverige. John är en av Europas främsta forskare och rådgivare inom lammproduktion, under 40 år har han varit med och utvecklat lammproduktionen i Storbritannien. Lönsamhet och effektivitet har alltid varit i fokus i hans arbete något som just nu är viktigt för utvecklingen av svensk lammproduktion! John har jobbat med det mesta inom lammproduktionen. En stor del har varit utfodring och utfodringsstrategier med bla klöver och cikoria. Ett viktigt arbete har varit att hitta system för en effektiv tacka som är lättskött ”Easy Care”. Enkla lamningar med en ”lagom” stor tacka som producerar en bra slaktkropp på gräs, något som är något är viktigt för oss även i Sverige. En av de största investeringarna du gör varje år är din rekrytering av nya tackor men hur tar du hand om tackan från det att hon är ett lamm för att hon ska producera så bra hon kan! I dessa områden har John unika kunskaper att delge oss! I Sverige är vi i en brytpunkt där många brottas med lönsamheten på gården och detta är nu en unik möjlighet ta del av den erfarenhet som Storbritannien har av forskning och rådgivning för lönsamhet och effektivitet!yourfile[2]

Dr John Vipond, Sheep Specialist har i över 40 år arbetat för SRUC (tidigare NoSCA och SCA). Dr Vipond är känd sedan tidigt 70-tal som specialist när det gäller framförallt utfodring. Hans namn har blivit synonymt för förändringar inom fårvärlden, och i UK har han länge promotat easy care systemet. För lönsam lammproduktion måste produktionen effektiviseras, särskilt när det gäller lamningen. Hur effektiviseringen kan ske beror på möjligheterna på den specifika gården. Dr Viponds forskning har bland annat utvecklat klöverbaserade utfodringssystem, introduktion av brassica i vinterutfodringen och att använda cikoria för att kontrollera inälvsparasiter. Dr Vipond har producerat guidelines för både tackor och baggar, även detta i samarbete med utfodringsindustrin, samt arbetet på senare år med att utveckla ett gräsbaserat vinterbetessystem.