Parasitseminariet på Vårdnäs gav mycket inspiration!

Vi var nästan 40 deltagare som samlats på Vårdnäs kursgård utanför Linköping
tisdagen den 4:e augusti.

Eurion Thomas från Fecpac föreläste om läget i Wales. E T 1 En utbredd resistens finns i hela Storbritannien, man jobbar intensivt med förebyggande arbete för att få den brittiska lammproducenten mer förutseende och sätta in åtgärder i rätt tid. En mängd avmaskningspreparat finns på marknaden och kan enkelt delas in i 3 grupper. I den sista gruppen av preparat finns det fortfarande en bra effekt på behandlingar, nu vill man på Fecpac lära producenten att jobba mycket mer förebyggande. Att ta träckprover regelbundet får man en tydlig bild om hur parasittrycket på gården är just under den speciella tidpunkten. Som bekant kan antalet ägg dramatiskt öka inom några dagar efter det första träckprovet som kanske inte låg högt i epg, vilket leder till produktionsfall om antalet ägg ökar mycket. Att sätta in åtgärder tidigt innan skadan är skedd är vikiga beslutsunderlag.E T 2 Eurion presenterade det nya Fecpack systemet som skiljer sig från det gamla genom att mikroskopet är utbytt mot en kamera som tar en bild på antalet ägg i provet. Analysen skickas sedan till ett laboratorium där expertis läser av provet. Svar beräknas inom 2 timmar. Teoretiskt sätt kan man använda denna metod när man samlat in djuren för vägning etc. Vi fick även en inblick hur Engelsmännen jobbar med avel av olika fårraser. Här använder man sig av djurens DNA för att hitta bra kombinationer av djur som fungerar väl i produktionen. Mycket jobb har lagts ner för att få fram en tacka som fungerar bra och man jobbar fortfarande på detta. E T 3

 

Fertilitetsseminariet bestod av 3 lammproducenter

Fertilitet som fick göra en kort beskrivning av sin produktion och hur de gör under betäckningsperioden. Sedan blev det diskussioner i gruppen och man fick möjlighet att ställa frågor. Fokus låg på hur man sköter sina baggar och ungtackor som är en känslig del i produktionen. Att ha baggar i god kondition, klippta i tid för att lukta bagge för tackorna. Släppa in teaser bagge ca 2 veckor innan baggsläpp diskuterades också. Att pröva sig fram till metoder som fungerar är viktigt, att baggarna vistas i sval miljö innan betäckningen vilket påverkar produktionen av spermier är en viktig insats. Augusti betäckningarna går oftast bättre än de som sker i juli månad. Mörka kvällar i kombination med teaser bagge påverkar tackornas brunst positivt. Använda färg och eller baggsele är bra för att kontrollera aktivitet och funktion hos baggarna i gruppen.
Att använda fler baggar än rekommenderat i tackgruppen är också viktigt för att säkra ett bra dräktighetsresultat. Alla var mycket nöjda med kursen och åkte hem med mycket inspiration mot nya mål!

Karl-Henrik Grandin