Handlingsplan lamm, för att öka svensk lammproduktion

Nu är det dags!

Onsdagen den 20 januari presenteras Handlingsplan Lamm.

Ett utkast finns att läsa här. Handlingsplan lamm

I mars 2015 tog branschen initiativ till att skapa en handlingsplan för svensk lammproduktion. Målsättningen med Handlingsplan Lamm är att öka svensk lammproduktion.
Arbetet med att ta fram Handlingsplan Lamm har skett i arbetsgrupper, samordnade av
Svenska Köttföretagen.

Lammproducenterna har varit aktiva för att ge inspel i handlingsplanen för en lönsam, utvecklande svensk lammköttproduktion.

Handlingsplanen är indelad i fem olika målområden; marknad, export, produktion, ull och skinn samt stöd och regler.

Mycket fokus framöver kommer ligga på denna handlingsplan och det som kommer märkas mest är
alla aktiviteter. Ökade kunskaper inom alla områden är en viktig faktor för framtiden.

Handlingsplaner för nöt- och lammproduktion ska öka tillväxten