Svenskt lamm på bordet

 Påsken närmar sig och många vill ha svenskt lamm på bordet, tyvärr så ökar importen, mer än 70 % av lammen importeras, huvuddelen från Nya Zeeland.

Just nu är det rekordpriser på NZ lamm, en ökning med 17 % från föregående år.

Samtidigt så ser vi en nedåtgående trend i volymer och på marknadspriserna på de svenska lammen, under första kvartalet sjönk priserna med 3 %.

Nu krävs krafttag och ansvar för att vända trenden!

Handeln måste ta sitt ansvar att inte dumpa priserna på lamm med billig import och marknadsföra svenskt lamm när det finns gott om svenska lamm.

Industriledet måste effektiviseras och ge tydliga marknad signaler till producenter.

Vi producenter måste ha marknaden i fokus och producera det lammkött som efterfrågas på ett effektivt sätt.

Politiker och beslutsfattare har ett mycket stort ansvar för att ge oss villkor och förutsättningar för en öka produktion.

Mervärdet på svenska lamm är stort och måste kommuniceras och där har alla ett ansvar.

I fredags hade LRF Kött bjudit in representanter från hela kedjan, handel, industriledet och producent för att just diskutera denna fråga.

Efter mötet ser jag ljust på framtiden då viljan finns från alla led. Nu krävs bara att alla tar sitt ansvar och agerar.

Glad Påsk

Tomas Olsson