Kaj Sjunnessons minnesfond

Kaj Sjunnesson avled den 26 oktober 2019 efter en tids sjukdom. Kaj var banbrytande inom svensk lammköttproduktion. Hög kvalitet och goda produktionsresultat var alltid i fokus. Med sitt stora engagemang och initiativrika sätt var han med och förändrade svensk lammproduktion till en modern profession som idag kan producera lamm i världsklass. Kaj var snabb att anamma nya idéer till produktionen och han delade gärna med sig av sin erfarenhet till andra. Det personliga mötet var alltid viktigt och framförallt fanns det alltid tid till att betrakta djuren.

För att hedra Kaj efter hans bortgång har Sveriges Lammköttproducenter skapat en fond till hans minne. Fondens syfte är att främja det svenska slaktlammet och svensk slaktlammproduktion. Fondens medel kommer att delas ut varje år under fem år med start 2020 och kan sökas av person, projekt eller organisation.
Ansökningarna behandlas av en kommitté som är tillsatt av styrelserna i Sveriges Lammkött-producenter, Södermanlands läns Fåravelsförening och Östgötalamm. Beviljade ansökningar kommer att offentliggöras vare år i samband med baggauktionen i Linköping.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan ska innehålla en beskrivning av vad pengarna ska användas till, en motivation till hur fondens syfte uppfylls samt en beräkning av den summa pengar som söks. Eventuella frågor besvaras av Sveriges Lammköttproducenters styrelse, kontaktuppgifter finns på hemsidan. Ansökan skickas till:

Kaj Sjunnessons minnesfond är öppen för donationer för den som vill hedra Kajs minne.Donation till fonden kan ske genom insättning av pengar på Swedbanks bankkonto 8299-0,694 908 702-4 (skriv  Ert namn vid överföring) eller genom inbetalning på bankgiro 5406-1783. Alla donationer som görs till fonden kommer att delges Kajs anhöriga.

Stadgar för Kaj Sjunnesson minnesfond hemsida