Kaj Sjunnessons minnesfond 2023

3 oktober, 2023 Lammproducenterna 0

Härmed delas medel från Kaj Sjunnessons minnesfond ut till:

Svenska Köttföretagen 20 000 kr

Motivering
Medel tilldelas för att användas till den nystartade förstudien Svenskt Lamm, som ska ligga till grund för ett mer långsiktigt projekt. Det behövs nytänkande och satsningar mot framtiden för att skapa konkurrenskraft så vi kan producera det Svenska slaktlammet som marknaden efterfrågar.

Kaj Sjunnessons minnesfond 2022

7 oktober, 2022 Lammproducenterna 0

Medel från Kaj Sjunnessons minnesfond delas ut till:

Allan Hägg Grönborg

Motivering
Allan Hägg Grönborg tilldelas medel för att kunna delta i 10th International Sheep Veterinary Congress i Spanien och därifrån hämta hem kunskap och erfarenheter som vi fårägare har nytta av på gården då vi oftast möter en lokal distriktsveterinär vid akuta sjukdomsfall.

Kaj Sjunnessons minnesfond 2020

12 september, 2020 Lammproducenterna 0

Minnesfondens syfte är att genom utdelning av fondens medel utveckla och främja det svenska slaktlammet och svensk slaktlammsproduktion i Kaj Sjunnessons anda.
Medel kan sökas av person, projekt eller organisation för att utveckla en idé som främjar svensk slaktlammsproduktion eller för försök, studier, studieresor som uppfyller fondens syfte.
Utdelning ur Kaj Sjunnessons minnesfond 2020 till:

Kaj Sjunnessons minnesfond

15 november, 2019 Lammproducenterna 0

Kaj Sjunnesson avled den 26 oktober 2019 efter en tids sjukdom. Kaj var banbrytande inom svensk lammköttproduktion. Hög kvalitet och goda produktionsresultat var alltid i fokus. Med sitt stora engagemang och initiativrika sätt var han med och förändrade svensk lammproduktion till en modern profession som idag kan producera lamm i världsklass.

Stort tomrum efter Kaj Sjunnesson!

11 november, 2019 Lammproducenterna 0

Det är med stor sorg vi tar emot beskedet att Kaj Sjunneson har avlidit. Efter en tids sjukdom avled Kaj den 26 oktober. Mina tankar går till familjen och anhöriga men jag kan inte låta bli att tänka på allt som Kaj gjort för så många och för hela fårsverige och framförallt det svenska slaktlammet. Jag vill påstå att Kaj är det moderna slaktlammets fader, genom allt det arbete han har gjort för ett bättre lamm och där kunden alltid har varit i fokus.

Kaj Sjunnessons minnesfond stadgar

1 augusti, 2019 Lammproducenterna 0

Tiden går fort och nu har vi kommit till andra året med utdelning ur Minnesfonden. Fondens syfte är att genom utdelning av medel utveckla och främja det svenska slaktlammet och svensk slaktlammsproduktion i Kaj Sjunnessons anda.
Medel kan sökas av person, projekt eller organisation för att utveckla en idé som främjar svensk slaktlammsproduktion eller för försök, studier, studieresor som uppfyller fondens syfte.