“Lantbrukets djur i juni 2020 slutlig statistik”.

 
“Lantbrukets djur i juni 2020 slutlig statistik”.

Utdrag för får statistiken

Sammanfattning

Det djurslag som ur ett statistiskt perspektiv förändrats mest under de senast åren är fåren. Sedan 2019 har antalet får minskat med 8,7 % och sedan 2016 med 13,3 %, vilket motsvarar 77 000 djur. Även antalet jordbruksföretag som har får har minskat mycket de sista åren och i juni 2020 fanns det ca 8 000 jordbruksföretag med får.

Antalet fjäderfä har ökat de senast åren. Sedan totalundersökningen 2016 har antalet höns för äggproduktion ökat med nästan 3 % medan antalet slaktkycklingar ökat med nästan 20 %. Det blir dock färre och färre jordbruksföretag som bedriver produktion.

 

Lantbrukets får i juni 2020