Att producera lammkött av efterfrågad kvalitet, vad innebär det?

Välkommen att delta i något av tre Teamsmöten kring
Lammlyftets resultat:

Tisdagen den 20 april
Torsdagen den 22 april
Torsdagen den 6 maj

lunchmöte, kl. 12.00-13.00
kvällsmöte, kl. 19.00-20.00
lunchmöte, kl. 12.00-13.00

Presentation av Lammlyftets utbildningsverktyg som du hittar på
Lammlyftet
Annelie Carlsson och Katarina Arvidsson Segerkvist, SLU