Avklingande pandemieffekter på kött-, mejeri- och äggmarknaden 2021

Avklingande pandemieffekter på kött-, mejeri- och äggmarknaden 2021

Avklingande pandemieffekter på kött-, mejeri- och äggmarknaden 2021

PRESSMEDDELANDE – När vi summerar utvecklingen för kött, mejeriprodukter och ägg 2021 är slutsatsen att importen återkom i takt med att samhället öppnade upp. Konsumtionen av matfågel ökade medan den minskade för övriga köttslag. Vi åt också mindre ägg och mejeriprodukter totalt. Trots ökad import förstärktes den svenska marknadsandelen för gris- och lammkött samt för mejeriprodukter totalt medan den försvagades för matfågel, ägg och nötkött.