Antal får i december 2021

Sammanfattning av Antal får i december 2021
Det totala antalet får på Jordbruksföretag i Sverige beräknas ha uppgått till cirka 348 000 stycken i december 2021. Det är en nedgång med drygt 5 % jämfört med december 2020. Jämfört med de uppgifter som Jordbruksverket regelbundet publicerar avseende juni månad så är det drygt 33 %
färre djur men det är ungefär i nivå med vad det brukar vara och en följd av att de flesta lamm
föds på våren och slaktas på hösten.

Det fanns således betydligt färre lamm i december 2021 jämfört med i juni 2021. Antalet lamm i december 2021 i förhållande till december 2020 har minskat med nästan 7 % medan antalet tackor
och baggar minskat med knappt 5 % under samma period.

Den officiella statistiken redovisar antalet får på jordbruksföretag. För att definieras som ett jordbruksföretag ska antalet djur eller antalet hektar åkermark eller antalet hektar jordbruksmark uppfylla vissa villkor. Ungefär 90 % av fåren finns på jordbruksföretag. Utöver detta finns cirka 10 %, eller i december 2021 cirka 39 000 djur på jordbruk/platser som inte definieras som jordbruksföretag.