Mul- och klövsjukan, när tar det slut?

Mönstret av de nyupptäckta sjukdomsfallen kan ses på Maffs (Ministry of agriculture,fisheries and food ) officiella hemsida. Utbrotten följer än så länge det som kallas en Gompertz-kurva vilket är en formel som tagits fram för att förutsäga omfattningen av ett sjukdomsutbrott.

Formeln förutsäger till dags datum ett totalt antal av 1750 sjukdomsfall och att det sista utbrottet kommer den 7 juni. Hur exakt denna förutsägelse kommer att vara beror förstås på hur väl de data som rapporterats in stämmer med de verkliga sjukdomsfallen. Det är troligt att man har ett ganska stort mörkertal just vad det gäller får och mul-och klövsjukan eftersom det är så svårt att upptäcka sjukdomsfall, speciellt i bergsbesättningarna.