Leverflundra – ett årligt återkommande problem

Det är dags igen för irländska jordbruksverkets årliga leverflundreprognos. Leverflundra är en parasit som är här för att stanna och som sådan så har många lammproducenter lärt sig stå ut med den. När man talar med slakterierna så påtalar de med tydlighet att en stor del av lamm- och nötlevrarna inte duger till människoföda pga leverflundreskador. Detta innebär inte bara en förlust för slakterierna i form av en potentiell produkt som måste kasseras utan det väcker också frågan om hur bra dessa djur presterar.

Leverflundran är en parasit. Den lever i levern på smittade djur och orsakar stor irreparabel skada på levervävnaderna och den nyttjar även en del näring från djuret. I värsta fall kan djuren dö. Att förstå hur leverflundran fungerar är viktigt i fall vi ska kunna använda några korrekta kontrollpunkter.

Leverflundran är en udda parasit på så vis att den kräver två värdar för att leva sin livscykel. Om en av dessa värdar inte är tillgänglig så avbryts livscykeln och den kan inte reproducera sig. Den vuxna leverflundran lever och lägger sina ägg i levern på fåret. Äggen sprids sedan med gödseln. Beroende på vilken tid på året de sprids kan de kläckas omedelbart eller ligga vilande tills temperaturen når 10˚C. När denna temperatur är nådd kläcks äggen och larven har bara några få timmar på sig att hitta sin värd om de ska överleva. Den värden är en snäcka som lever i fuktiga marker och sumphål. I åtta veckor lever larven på snäckan sen lämnar den den och fäster sig på ett grässtrå och väntar på att bli uppäten av ett betesdjur. När larven väl har satt sig på grässtrået så får den ett skyddande hölje som gör att den kan överleva en lång tid.

På grund av behoven av en temperatur över 10˚C för larven att kläckas och att det tar åtta veckor för den sen att utvecklas så är risken för leverflundresmitta störst i slutet av sommaren och tidig höst. Det här året har sommaren varit extremt torr och det har inte funnits så många snäckor, i vissa fall inga alls. Därför säger Jordbruksverket att det är mindre risk för betesdjuren i år än tidigare. Lantbruk som har mycket fuktiga marker eller vattenhål ska vara försiktiga även fortsättningsvis. Det är viktigt att komma ihåg att den torra sommaren följdes av en blöt septembermånad och det milda vädret i november kan resultera i smitta vid ett senare tillfälle.

Var vaksam är mottot! I blötare områden eller ställen där man tidigare har haft problem med leverflundra så är det viktigt att hålla sig till sitt behandlingsprogram. Om djuren inte växer som de ska så kan man misstänka leverflundra och ska kontakta veterinären.

Det finns två sorters leverflundresmitta. Den första och mer alvarlig är akut leverflundresmitta. Det är oftast unga lamm som får det och kan resultera i plötslig död pga att ett stort antal omogna leverflundror kommer in i levern och orsakar stora skador på levern. När akut smitta misstänks så är det ingen ide att räkna ägg i gödseln eftersom leverflundrorna inte är så stora att de har börjat lägga ägg. Obduktion av redan döda lamm identifierar orsaken. Snabb behandling med medel som är verksamt mot omogna och mogna leverflundror är nödvändig. Att använda medel som bara är verksamt mot mogna leverflundror är meningslöst.

Den andra och mer vanliga smittan kallas kronisk leverflundra. Huvudsakligen är detta när djuren är smittade med mogna leverflundror. Typiska tecken på detta är bl a anemi och att ullen lossnar lätt när man hanterar djuren. En äggräkning avslöjar leverflundran i detta stadium och man kan behandla djuren med medel mot mogna leverflundror.

Ett kontrollprogram mot leverflundra är nödvändigt i trakter där man har konstaterat att de finns i markerna. Det bästa sättet att ta reda på om man har det är att fråga slakteriet om dina djur har det när de slaktas.

Du ska ha ett två-stegsprogram. Först ska du försöka få bort eller undvika det första värddjuret – snäckan. Det kan du göra genom att låta bli att beta fuktiga marker. Man kan också dränera eller stängsla bort vissa delar. Det andra, och mest vanliga, är att man schemalägger ett behandlingsprogram. Detta ska man göra i samråd med sin veterinär och man ska byta medel regelbundet för att inte bygga upp en resistens.

Du kan ta kontroll över leverflundran. Att skjuta upp åtgärderna kostar pengar för du får dåliga djur. Prata med din veterinär idag.