Dags för lammen att skiljas från tackorna

För lamm som föds på våren är målet att skilja från dem när de är ca 12-14 veckor (ungefär 100 dagar gamla). Att ha lammen kvar vid tackorna längre gör inte någon större nytta eftersom mjölkproduktionen har avtagit så pass att den inte har så stor effekt på tillväxten.

Man ska försöka vänja av lammen och sätta dem på det bästa betet man har. Att låta dem gå med tackorna på fint bete innebär bara att de konkurrerar om fodret.

Avvänjningen är en viktig tid på fåråret och bör planeras noga. Det är nu bandet mellan tackan och lammen bryts. Det innebär stress för lammen och det är viktigt att göra vad man kan för att minimera stressen för djuren så att inte tillväxten störs.

När du planerar avvänjningen ska du titta på både tackan och lammens behov.

Vi börjar med lammen

Lammens diet är mycket viktig. Att skilja från lamm och sätta dem direkt på ett mycket kraftigt näringsrikt bete ska undvikas om de inte är vana vid det. Det idealiska är om man kan sätta lammkammargrindar ut till ett sådant bete så att de kan börja beta där men inte tackorna en tid innan avvänjningen. Då har man försäkrat sig om att de är vana vid det ”nya” fodret. Om detta inte är praktiskt möjligt är en annan modell att man släpper in både tackorna och ungarna på det nya betet ett par dagar innan avvänjningen för att göra övergången mildare.

Om man inte har foderkålsbeten eller liknande är det näst bästa att låta lammen beta vallen efter skörden eller om man har beten med gräs/klöver. Om lammen har fått kraftfodergivor innan avvänjningen så ska man fortsätta med dessa för att inte störa tillväxten.

De första dagarna efter avvänjningen så kommer lammen och tackorna att ropa på varandra. Om man har dem ute på bete så är de viktigt att ha dem utom syn- och hörhåll för varandra. Bra stängsel är ett måste!

Vid frånskiljningen har man djuren i hanteringsfållan och det är ett utmärkt tillfälle att utföra rutin-hälsovård. Ett par dagar innan frånskiljningen kan du gå ut och ta några träckprov som du skickar på analys. Då vet du om du ska avmaska dem sedan när du har dem samlade. Om det behövs kan de även gå i fotbad och så kan du klippa rent runt baken på de djur som behöver det, för att förebygga flugangrepp. Behöver de tillskott av kobolt eller selen så kan man passa på att ge det också.

Plocka ut de lammen som är lämpliga till livdjur och se till att de har två öronmärken. Kolla noga så att de har en korrekt benställning, rak rygg och bra klövar.

Sen ser vi på tackorna

Avvänjningen är en bra tidpunkt för att gå genom och välja ut potentiella utslagstackor. Kolla tänder, juver och efter märkningar som du har gjort under året som indikerar slakt. (Ett tips är att beställa färgade men onumrerade horten-märken som du kan märka tackorna med under året om du ser en orsak till slakt. Det är bra framför allt i lamningen när anteckningarna kan bli bortglömda eller uppätna… Reds anm.) Tackorna ska sinas snabbt genom att begränsa deras näringsintag i en vecka eller max två. Att svälta tackorna en längre period har man inget för. Om man inte har ett mycket magert bete kan det vara ett alternativ att ta in dem under den första sinperioden. Då kan de få halm så att de ändå har något att stoppa i magen. Det är noga med ströbäddens hygien för att undvika mastiter. De ska också ha tillgång till rent vatten.

Avvänjningen är den viktigaste tidpunkten att kontrollera tackornas hull. Nästa års produktion kommer till stor del bero på i vilken kondition tackan är när hon sedan betäcks. Tunna tackor (2.5 på hullskalan) behöver 12 veckor (kom ihåg att räkna bort sinperioden) med god tillgång på bra foder för att få upp dem till målet som är 3.5. Tackor som är tunnare än 2.5 behöver ännu längre tid eller tillskott på kraftfoder för att hinna komma upp i hull igen. Varje enhet på hullskalan representerar ca 12 kg levandevikt. Tackor på bra bete lägger på sig ca 1 kg i veckan efter att lammen tagits bort.

Efter sinperioden går du genom tackorna och delar in dem i olika grupper. Den första gruppen består av mycket tunna tackor (smalare än 2.5) som behöver mycket bra bete och ev tillskott. Sedan har du de som ligger mellan 2.5-3.5 som kan gå på vanligt bete. De som ligger på 3.5 och över kan gå på underhållsbete, t ex efterbeta de smala tackornas bete så kan dessa roteras snabbare.

Gå genom tackorna med 3-4 veckors intervall. De tackor som inte går upp i vikt tar du ut till slakt.