Tidig lamning 2008 – börja planera nu!

För dem som är modiga nog att överväga en tidig lamning 2008 så är det hög tid att sätta hjulen i rullning nu. Tidig lamning kräver mycket insats och stort utfall för att ge en marginal till producenten.

Det första steget mot framgång är att se till att man får många lamm. Vad det gäller detta så är det mycket som står och faller med betäckningen. Att se till detaljerna vid lamningen och deras uppväxt har man inte mycket för om de inte finns till att börja med.

De tackor som väljs ut till tidig lamning måste vara i bra hull (3.5). Att försöka betäcka tunna tackor är slöseri med tid eftersom dessa kommer ha lägre fertilitet och lägre kullstorlekar. Förutom att de ska vara i gott hull så ska de även vara redo för betäckning (dvs bra klövar, bra tänder och sunda juver). Om tackorna vid den här tiden på året inte lever upp till dessa kriterier så är det för sent att göra något åt det och man ska allvarligt tänka igenom lönsamheten med att försöka sig på tidig lamning.

Den andra halvan av ekvationen är baggarna. Om de har tjock ull så ska de klippas sex veckor innan betäckningen för att undvika värmestress. De ska också ha gott om bra foder när det närmar sig betäckningen så att de är i riktigt gott hull. Om man har synkroniserad lamning så går det en vuxen bagge på 8 tackor. Vid naturlig betäckning så kan man ha tjugo tackor per vuxen bagge*.

Att ha en flera baggar hos tackorna är det säkraste för att undvika problem med en fertil bagge. Det bästa är om baggarna är bekanta med varandra innan de släpps till tackorna. Om man tar hem olika främmande baggar så bör de åtminstone gå trångt i något dygn eller två.

Att göra en ordentlig hälsokontroll på baggarna ett par veckor innan betäckningen är mödan värt. Kolla extra noga på klövarna, testiklarna och penis. Skador eller infektioner i dessa delar kommer avsevärt att påverka baggarnas förmåga att betäcka.

Kom ihåg att baggarnas spermier är mycket värmekänsliga. Om baggen har varit sjuk och har haft feber upp till sex veckor innan betäckningen så kommer hans spermier förmodligen vara odugliga. Om du känner dig osäker så ta en annan bagge för efterbetäckning.

Marknad och försäljning

Om man ser till marknaden så var det så att 2007 förutspåddes att bli en bra vår men det skedde inte. Detta läge har inte förändrats. Antalet lamm i EU sjunker och det borde (men har inte gjort det i år) hjälpa upp priset. Producenter som planerar att ha en ganska stor besättning borde försöka göra upp något slags avtal med sitt slakteri innan man slår sig in på den vägen. Producenter med tidig lamning har inte haft särskilt bra priser på flera år nu.

 

Påsksöndagen infaller den 23 mars nästa år. Det här datumet är avsparken för vårlammsförsäljningen 2008. Det är två veckor tidigare än 2007. Det försäljningsdatum man bör ha som mål är påsken. Om lammen ska slaktas till påsk så måste de vara klara till en vecka innan den 23 mars. För lamm som föds den 1 januari blir det mindre än 11 veckor att växa på. Sikta på att ha 80 % av dina lamm slaktade under april. Titta på tidigare år och hur dina lamm har växt då. Om du upprepade gånger har misslyckats med att sälja under denna högst betalda tidpunkt så kanske du ska fundera på att ha senare lamning eller något lågkostnadssystem.

Detta var en fri översättning av Michael Gottsteins artikel som du kan läsa i sin helhet här: Sheep Weekly Farm Management Notes

*Det finns alltid diskussioner om hur många tackor man kan ha till en bagge. Bland annat så hade Carl Williams, som dräktighetsscannar, åsikter om detta. Han sa att i Nya Zeeland så ska en bra bagge klara av att betäcka upp mot 100 tackor på deras första cykel medan man i Storbritannien bara verkar minska på tackantalet per bagge. Vidare undrade han över sundheten i att man har färre och färre tackor till baggarna för att de ska klara av betäckningen? Vore det inte bra att koncentrera sig på rejält utrustade baggar med bra benställning och stor drift som klarar av några fler än 20 tackor? Vi pratade även om bråk mellan baggar om man har flera i betäckningsgruppen. Ofta hör man talas om att det minst måste vara 3 st för att de inte bara ska ägna sig åt varandra men påpekade Carl, det gäller att det inte är för många baggar i förhållande till hur många tackor det är för då blir de sysslolösa och har mer tid att ägna sig åt att bråka med varandra. Alltså kan det vara bättre att ha två baggar till 100 tackor än fyra till 120 tackor.