Har du vaccinerat tackorna?

För dig som lammar i januari är det hög tid att vaccinera om du ännu inte gjort det.

Den vanligaste vaccinationen på får är så kallad gasbrandsvaccination, vilket varmt rekommenderas.

Gasbrand drabbar ju lamm främst på frodigt försommarbete och kan ge verkligt kännbara förluster. Det typiska förloppet är, att man hittar stora, välvuxna, enfödda bagglamm döda på betet. Ofta kan man, genom att hindra ett enda lamms död, spara in vaccinationskostnaderna.

Vaccinera tackorna

Det vanligaste sättet är att vaccinera tackorna, som då bildar antikroppar mot smittämnet. Dessa antikroppar går sedan över i råmjölken, som i sin tur tas upp av lammen när de får sin råmjölk. Lammen får en så kallad passiv immunitet (motståndskraft). En sådan passiv immunitet har dock en begränsad livslängd. När det gäller gasbrandsvacciner brukar tiden anges till cirka tre månader medan den för vacciner mot lunginflammationer är kortare – omkring två månader. För lamm födda i mars- april är detta ett bra sätt att få sin immunitet. Det blir billigare att vaccinera tackorna (färre individer) och sannolikt avsevärt lättare att genomföra (utan lamm).
Lamm födda på vintern

Det är lamm födda under tiden december till februari som är kruxet! Dessa lamm blir ju tre månader redan innan betessläppet. Om de nu hinner uppleva ett sådant. Många, kanske de flesta, uppnår ju slaktmognad under stallperioden. Men de lamm efter vaccinerade tackor, som går ut på bete i maj och juni, bör få sin motståndskraft påfylld. Detta sker lämpligen genom att lammen får en första spruta vid 2 -3 månaders ålder (helst innan betessläppet). En andra spruta ges 4-6 veckor senare. Om tackorna däremot inte är vaccinerade, bör lammen vaccineras tidigare. Redan under första levnadsveckan är det möjligt att vaccinera, för att återigen ge ny spruta 4 – 6 veckor senare.

De gasbrandsvacciner som finns att tillgå för närvarande är:
-Xento vet. -Miloxan vet. och Covexin 8 vet. -Heptavac vet.

Miloxan, Covexin och Heptavac är så lika till sitt innehåll att man obehindrat kan skifta mellan vaccinerna. Samtliga ger skydd mot stelkramp och diverse sårinfektioner förutom gasbrand, lammdysenteri med flera infektioner. Xento ger däremot endast skydd mot tre clostridieinfektioner, däribland gasbrand vilket ju är den viktigaste. Heptavac P Plus är Heptavac försett med en Pasteurella-komponent, vilken ger skydd åt tackor och lamm mot lunginflammation, orsakad av Pasteurella-bakterier. Detta vaccin brukar endast rekommenderas till flockar, som haft besättningsproblem med lunginflammationer och där orsaken befunnits vara Mannheimia/Pasteurella.

Alla får vaccinera

Man behöver som fårägare inte ha så kallad delegerad läkemedelsanvändning för att få vaccinera sina får. Det är tillåtet att utföra detta själv. Däremot är det alltid bra att få instruktioner om tillvägagångssätt före första gången!

Beställ vaccin nu

Grundvaccinationen fås alltså genom att vaccinera två gånger med 4 – 6 veckors mellanrum. Revaccinera därefter årligen cirka fyra veckor före lamning. Djur som inte tidigare fått grundvaccination skall alltid inleda sin vaccinering med en sådan.