Tips för utfodring av dräktiga tackor för att få bästa hull och lamm

En tackas näringsbehov förändras när dräktigheten fortgår. Eblex fårforskare Dr Liz Gebever ger här sina bästa tips hur man fodrar för att optimera antalet födda och uppfödda lamm per tacka.

En normal dräktighetstid på 147 dygn kan delas upp i tre stadier – tidig, mellan och sen dräktighet.

Det är viktigt att tackan får rätt skötsel i varje stadie, med tanke på antal lamm hon har och hennes egen kondition.

Tidig dräktighet

Många tackor närmar sig slutet av den känsliga tiden då fostret skall fästa i livmodern. Under de första tre veckorna efter betäckningen, har äggen inte fäst vid livmodern och är känsligt för att utsättas för stress.

TIPS: Behåll en jämn nivå på näringsinnehållet under tre veckor efter att baggarna har tagits bort för att öka fertiliteten.

Medel dräktighet

Det här är den period då moderkakan utvecklar sig. Ju större och bättre moderkakan är, desto större och starkare kommer lammen vara vid födseln. Tackor bör inte förlora mer än 5 % av sin kroppsvikt under den här tiden.

TIPS: Scanna tackorna vid ca 70 dagar. Använd resultaten för att gruppera tackor med samma näringsbehov, lammantal och hull. Justera utfodringen till dessa. Tackor som är dräktiga med trillingar behöver tidigare ett högre näringsinnehåll i sitt foder än de som har tvillingar eller ett lamm.

Sen dräktighet

Under de sista åtta veckorna av dräktigheten sker 70 % av fostertillväxten. Juvret utvecklas också för laktationen (mjölkproduktion) och råmjölken till det nyfödda lammet bildas. Det är viktigt att sköta tackorna väl under den här perioden eftersom låga lammvikter och lågt råmjölksintag är viktiga orsaker till lammdödlighet under de första levnadsdagarna. Medan lammet växer minskar tackans förmåga att konsumera (lammet tar av utrymmet för våmmen), därför måste näringsinnehållet i fodret gradvis öka för att tackan ska kunna äta tillräckligt för att tillgodose fostertillväxten.

TIPS: Erbjud en balanserad giva, med en ökande mängd av kraftfodertillskott, gradvis ökande för att nå en maximal nivå två veckor före lamning, eftersom det kommer att hjälpa tackan under denna kritiska period före lamning.

TIPS: Om grovfoder utfodras – analysera detta! Vet du inte vilket innehåll av energi och protein du har i höet eller ensilaget blir det väldigt svårt att veta hur mycket tillskott du skall använda i form av kraftfoder.

TIPS: Välj högkvalitativa tillskottsfoder som har en energinivå på minst 12,5 MJ /kg ts. De ska också innehålla både protein som bryts ned i våmmen och som passerar till tunntarmen.

Nyliga undersökningar har visat att tackor behöver en god tillgång till vitamin E för att maximera lammets livskraft vid födseln. Miniminivå av vitamin E i foderblandingen bör vara 80 IE (internationella enheter) per kg för ”lowland”tackor och 120 IE för ”hill”tackor.

TIPS: Fodra aldrig mer än 0,5 kg kraftfoder per tacka åt gången och undvik plötsliga förändringar av foderstaten under de sista tre veckorna av dräktigheten, eftersom att det kan ge metabolismiska problem såsom hypercalcemi eller dräktighetstoxikos.

TIPS: Gå igenom tackorna regelbundet för att behålla dem i hullpoäng 3.

TIPS: Det är viktigt att tackorna har tillräckligt med utrymme för att äta fritt utan tävlan och bråk. Om det inte finns tillräckligt med utrymme för att fodra alla samtidigt, övervägett ytterligare sätt att utfodra.

TIPS: Erbjud gott om vatten – 4,5 liter per tacka och dag under den sena dräktigheten och upp till 9 liter per dag under den tidiga laktationen.

Fri översättning från Livestock – FG 16 nov 2007

Läs artikeln här