Svenska avräkningspriser från 2002-2006

Genomsnittliga avräkningspriser på får och lamm från åren 2002 till 2006 visar på en höjning genom åren.

Producentpriser för får och lamm (SEK per 100 kg)

Medelpriser utbetalade till producent under åren samt under februari månad varje år.

2002 2003 2004 2005 2003 2004 2005 20061
Feb Feb Feb Feb
Får7 Sheep 1 320 1 411 1 550 1 686 1 375 1 433 1 571 1 735
Lamm8 Lambs 3 080 3 115 3 236 3 337 3 147 3 131 3 319 3 383
  1. Fritt gård, vikt 25 kg, klass R, inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 25 kg, class R, including bonuses and final price adjustments.
  2. Fritt gård, vikt 17 kg, klass R, inkl. leveranstillägg och efterlikvid, Årsmedelpriser beräknas som sammanvägda månadspriser med avseende på slaktade kvantiteter. Ex-farm, weight 17 kg, class R, including bonuses and final price adjustments. The annual prices are calculated as weighted arithmetic means of monthly prices.

Källa SCB, http://www.scb.se/templates/Publikation____165471.asp