Lammpriserna förväntas stiga

Före detta IFA presidenten Tom Clinton förväntar sig att priserna på lamm kommer att stiga under kommande år.

 

Han visar att volymen av lamm som produceras i världen har minskat drastiskt och att priset kommer öka när tillgången minskar. Jag förväntar mig se en prisökning inom sex till åtta månader sa Mr Clinton på ett seminarium i oktober i fjol. “Överallt hör jag folk prata om att sluta med lammproduktion, på Irland, Nya Zeeland och Argentina.

Fler tackor än normalt har slagits ut i Australien och Nya Zeeland vilket har visat ett normalt slaktunderlag och har också underminerat priserna. Den ökade utslagningen i Australien berodde på torkan medan fler Nya Zeeländska flockar har slagits ut pga av lantbrukare som byter från lamm- till mjölkproduktion.

Läs orginalartikeln här.

Enligt U.S. Department of Agriculture’s (USDA) National Agricultural Statistics Services’ (NASS), har antalet verksamheter med får ökar med 2 procent under 2007. Inventeringen av får visar att antalet ´har sjunkit med 2 procent i USA sedan 1 jan 2007. Totala antalet är 6,06 miljoner.
Värdet av den amerikanska ullen ökade med 23 procent under förra året.

“Trots att ullpriserna är högre än på 15 år och att det är starka lammpriser under de senaste 6 åren, har fårfarmarna svårigheter pga av torkan kombinerat med senaste årets rekordhöga foder och transportkostnader.” säger Peter Orwick, chef för American Sheep Industry Association (ASI). “Torkan i delar av Kalifornien var den värsta på 50 år och när det är den andra största lammproducende staten i landet, kan minskningarna ha varit betydelsefulla.”

Läs orginalartikeln här.