Februari är “d-day” för marslammare

Att tackan får rätt näring under de sista sex veckorna av dräktigheten är viktigt för att lyckas med det här årets lamm. För tackor som börjar lamma från mitten på mars är det hög tid att börja ge tillskott. Läs Michael Gottsteins tips.

Sheep Farm Management Notes: 29/01/2008Februari är “d-day” för tillskottsfodring för tackor på väg in i högdräktighet.
Fri översättning av artikel av Michael Gottstein

Men varför måste vi fodra tackorna koncentrat före lamningen?
Om tackor fodras med hö eller ensilage kan det behövas tillskott av energi, protein och mineraler/vitaminer för att möta behovet hos växande fostren. Anledningen till detta är att tackan fysiskt inte har möjlighet att konsumera tillräcklig mängd av grovfodret för att förse sig med den näring som behövs. När tackan inte förses med tillräckligt av näring kan en kombination av negativa effekter uppstå. Det vanligaste tecknet på underutfodring i slutskedet av dräktigheten är att tackan drabbas av dräktighetstoxikos (”twin lamb disease”). När nivån på underutfodringen inte är så allvarlig kommer man se små och svaga lamm eller tackor med lite eller ingen mjölk. Underutfodring av tackan under den sena dräktigheten resulterar i minskad prestation hos tackan, sämre lamm och försenad avvänjning och slakttid. Eftersom lammen har en sämre kondition kommer också detta innebära mer arbete för djurskötaren vid lamning eftersom insatser kommer krävas för att hålla små och svaga lamm vid liv.

Energin är den viktigaste delen av din tackas foder. Tyvärr används metoden för att mäta energin alldeles för sällan av kvarnar och tillverkare när de säljer foder. På Irland säljs de flesta foder på basis av proteininnehållet (ex Ewe 16 eller Ewe 18). Proteininnehållet är en mycket viktig del av koncentratet men har egentligen betydelse först under de sista tre veckorna av dräktigheten. Därför är det viktigt att också titta på energiinnehållet när du köper ett foder till dina tackor. Om inte energin är utskriven är det enda sättet du kan få reda på energinivån genom att titta på energin hos ingredienserna i fodret. Spannmål (majs, vete, havre och korn), massa (citrus och betmassa), sojamjöl, restprodukter från bryggerier och i mindre utsträckning raps ligger alla relativt högt i energi, de sista tre ingredienserna har också ett högt innehåll av protein och sojamjöl är den utvalda produkten.

När det gäller protein så kolla upp ingredienserna som står för proteinet. Tackor från mitten av dräktigheten ända fram till sista tre veckorna av dräktigheten behöver ca 100-130 g råprotein (rp) per dag. Om gräsensilage eller fint hö fodras borde denna proteinnivå nås med enbart dessa foder. Det är därför protein% på fodret är relativt oviktig under den inledande fodringsperioden (om du inte fodrar grovfoder med extremt lågt proteininnehåll). De tre sista veckorna av dräktigheten ökar proteinbehovet till 200 g per dag och grovfodret kommer inte längre att möta detta behov. Vid det laget blir protein% i foderstaten viktig . Om du är osäker på behoven hos din besättning bör du kontakta din rådgivare som kan göra en snabb beräkning till dig.

Mineral tillskott är en viktig del av din vinterfoderstat. De flesta kommersiella fårfoder har en inblandning av 2% mineral/vitaminfoder. Det är dålig ekonomi att skära kostnader här, så se till att du får med alla lämpliga mineral. Överutfodra inte mineral eftersom för mycket mineraler kan vara värre än inga mineraler.

Vilken mängd av tillskottsfoder som du skall fodra beror till sist på kvaliteten på ditt grovfoder och kullstorleken hos tackan. Som en generell regel behöver tackor med tvillingar, som äter grovfoder av bra kvalitet (70% ts), 0,1 kg per huvud per dag från sju veckor före lamning och ökande med 0,1 kg per vecka upp till 0,7 kg per huvud per dag veckan före lamning. För varje 5 % minskning i grovfodrets ts behöver du börja utfodringen en vecka tidigare och kommer därför fodra 0,1 kg mer veckan före lamning. Tackor med trillingar ska börja fodras två veckor tidigare än tvillingtackorna. Enlammare ska börja få tillskottsfoder två veckor senare än tvillingtackorna – börja även för dem på 0,1 kg per dag. Se till att du vet hur mycket du fodrar. Om du använder en hink, fyll ett antal hinkar och väg dem för att få en medelvikt.

Tiden rinner ut för att försäkra dig om din lammtillväxt för säsongen. Kom ihåg att lamm som får en bra start i livet är tyngre vid avvänjning och som ett resultat är färdiga för slakt/rekrytering tidigare.

Läs hela orginalartikeln på http://www.teagasc.ie/newsletters/farmingtips/2008/sheep-20080129.htm