Kommersiella lammproducenter sätter tilltro till siffror

Den första försäljningen av registrerade baggar på Norra Irland ägde rum i september.

Bland de många kommersiella lammproducenter som deltog vid den första Ulster Bank/NSA försäljningen av registrerade baggar fanns Harold Truesdale och hans son Niall, och bröder Henry och Martin Rice (alla från närbelägna Castlewellan, County Down).

Försäljningen var en ny satsning av National Sheep Association som stöddes av “Profit from Performance” (framgång från prestation) programmet, utvecklat för fårsektorn av Beef and Sheep Development Branch staff at CAFRE.

Försäljningen tillhandahöll ett antal olika och nya tillvägagångssätt att köpa bagge. Målet var att erbjuda de kommersiella lammproducenterna en fysiskt sund, högt genetiskt meriterad bagge. Alla de katalogiserade baggarna för försäljningen hade sina prestationer registrerade, det fanns 8 och 20 veckors vikt och ultraljudsscanning. Alla hade ett EBV som låg bland de övre 25 % av rasen och var alla över medelindex för rasen. Alla baggar inspekterades av en lokal veterinär före försäljning för fysisk sundhet.

Harold och Niall Truesdale

Harold och Niall Truesdale köpte en Texel bagge med ett index som låg i de övre 25 % för rasen och tillväxt egenskaper inom topp 10 %. De hade valt två baggar med liknande siffror och lyckades köpa den som de ansåg ha bättre konformation.

Harold och Niall Truesdale med sitt prestationsbedömda Texelbagglamm, lamm uppfött av Henry Gamble, Groomsport och inhandlad på ”Ulster Bank/NSA recorded ram sale”.

Niall, 10 vill utöka sitt fåravelsintresse och bestämde sig för att köpa en bagge med bra avelsvärden och utseende. Tidigare har de köpt baggar som enligt Harold har fötts upp för att se bra ut men som har misslyckats med att producera kvalitetslamm. Han känner att de kommer ha en bättre chans med en prövad bagge – siffrorna borde segra över en försäljning som baseras på uppfodring före försäljning.

Henry och Martin Rice

Henry och Martin Rice köpte de två Suffolkbaggarna med högst index vid försäljningen. De strävar hela tiden mot att förbättra kvaliteten på nöt och lamm som produceras från deras gård. Uppmuntrade av positiva erfarenheter när de tidigare köpt en prestationbedömd Charoliastjur genom “Beef Quality Initiative”, har de nu köpt en andra prestationsbedömd tjur och dessa två bedömda Suffolkbaggar.

Martin Rice undersöker en av de två prestationsbedömda Suffolkbagglammen som köpts på ”Ulster Bank/NSA recorded ram sale”. Den här baggen var uppfödd av Alan Rea, Aughnacloy. De ville gärna köpa baggar som lämnar snabbväxande lamm med bra konformation, så de var speciellt intresserade av 20-veckorsvikten och slaktkroppsegenskaper. Alla involverade ser fram emot nästa vår när de slutligen får se avkommornas prestationer från dessa specialutvalda baggar.

Artikel med fri översättning. Läs ursprungsartikeln.