Hur ska man bäst hantera trillingar/fyrlingar

I denna veckas sheep weekly diskuteras olika tillvägagångssätt med stora kullar.

Sheep Farm Management Notes: 11/03/2008

Hur ska man bäst hantera trillingar/fyrlingar

Michael Gottstein

I en perfekt värld så skulle alla tackor få två lamm och tillräckligt med mjölk för att föda upp dem. Vi har tyvärr inte en ideal verklighet och fårbönder som försöker att öka vinsten genom att öka kullstorleken får leva med ett större antal tackor som får mer än två lamm. Dessutom finns de udda tackor som får två lamm och som är enspenta. Som lammproducent bör ditt mål vara att försöka producera maximalt antal lamm till den lägsta möjliga kostnad. Om kullstorleken vid lamning är över 1,8 lamm/tacka kan du förvänta dig att minst 18 % av tackorna har trillingar. Detta är en utmaning eftersom det oftast inte finns tillräckligt många lämpliga enlammare som man kan adoptera dessa trillingar till och att dessa trillingar utgör en väsentlig del av den potentiella inkomsten av besättningen.

Startpunkten för dessa trillingar bör vara att de vid födseln skall vara så stora som möjligt. Det är här scanningen kommer in. För att försäkra sig om att trelammarna får stora lamm så måste de fodras riktigt. I de flesta fall betyder detta att man börjar fodra kraftfoder 10 veckor före lamning. Om det skall fungera måste tackorna vara scannade 80 dagar efter betäckning.

Om du har fått relativt bra storlek på dina trillingar (3,5 kg och uppåt) har du ett antal alternativ.

Adoption är den bästa metoden för att föda upp överskottslamm förutsatt att det finns lämpliga tackor för jobbet. För att få bästa resultatet bör du tänka på detta:

 1. Välj bara tackor som är friska, har bra mjölkproduktion och är i god kroppskondition.
 2. Håll överskottslammen i närheten av enlammarna.
 3. När en enlammare lammar, ta bort hennes lamm omedelbart och byt ut det mot lammet som du vill adoptera dit.
 4. Om du har tvättat överskottslammet hjälper det till för att ta bort lukten från tackan och det tar lättare an lukten från den nya tackan.
 5. Gnid in överskottslammet med slem och fostervatten från adoptionstackan och säkra dess fötter så att det inte kommer upp, utan så att tackan kommer åt att slicka det. Buntband kan enkelt finnas i närheten i en påse och de är bra för att snabbt immobilisera lammens ben. Genom att strö lite salt på det blöta lammet så uppmuntras tackan att slicka det.
 6. Håll de nyfödda lammen (fostertackans eget lamm) varma och utom synhåll i 20 minuter så att tackan kan knyta an till fosterlammet och sätt sedan tillbaka det nyfödda lammet. Glöm inte att ta bort buntbandet från fosterlammet vid denna tidpunkt.
 7. Håll tacka och lamm under observation i 24 timmar för att försäkra dig om att tackan accepterar fosterlammet.
 8. Om tackan ändrar sig och stöter ifrån något av lammen kan man i regel tvinga henne till att acceptera lammet genom att ställa henne i en adoptionsgrind under en period.

Ett annat alternativ som har Undersökts av Teagasc är att låta tackan föda upp sina tre lamm. För att detta skall lyckas bra måste ett antal kriterier uppfyllas:

 1. Använd bara de friska tackorna som är i god kroppskondition och med bra mjölk.
 2. Alla tre lamm måste vara jämnstora.
 3. Tackor med trillingar måste behandlas som en separat grupp och ska ha tillgång till gräs av hög kvalitet efter lamning (minst 5 cm).
 4. Tackorna bör få 1 kg kraftfoder per dag under de första tre veckorna efter lamning och där betet är sämre bör de få kraftfoder i ytterligare tre veckor.
 5. Erbjud lammen fri tillgång på kraftfoder i lammkammare från de är en vecka tills de är sex veckor gamla. Begränsa givan till 300 g per dag från sex veckors ålder till avvänjning.
 6. Foderintaget av kraftfoder ökar med 60 kg per tacka och lamm jämfört med en tvålammare (21 kg för tackan och 13 kg för varje lamm)
 7. Vid en kraftfoderkostnad på 260 €/ton kommer detta totalt bli 15,6 € och resulterar i ytterligare ett uppfött lamm till avvänjning.

När inget av detta alternativ fungerar kvarstår det att föda upp lammet som flasklamm. På de flesta fårgårdar finns det ett mindre antal av dessa lamm varje år. Fodra flasklamm med nappflaska är ett tidskrävande arbete som de flesta fårfarmare inte kan rättfärdiga. Ofta fodras inte dessa lamm riktigt pga tidsbrist och slutar som ”pellar” som går kvar på gården hela året. Det går att köpa system som fodrar flasklammen genom en napp som är ansluten till slang och en behållare som håller mjölken varm. Dessa produkter kostar några hundra euro och håller i åratal om de sköts ordentligt. Om dessa produkter används behöver man bara fylla och städa ur foderautomaten en gång om dagen. Eftersom lammen har fri tillgång till mjölk, är tillväxten hög och lammen vänjs av till bete och koncentrat vid åtta veckors ålder. Förväntad konsumtion hos lamm i detta system är 13-15 kg mjölkpulver per lamm.

Fri översättning av Johanna Rangrost Ahlström

Läs orginalartikeln på http://www.teagasc.ie/newsletters/farmingtips/2008/sheep-20080311.htm