Kraftfodergödda avelsbaggar

Baggar som utfodrats med mycket kraftfoder innan de säljs på auktion brukar “sjunka ihop” när de sedan anländer hos sina nya ägare. Professor John Robsinson berättar om hur fibermattan i våmmen förstörs när andelen kraftfoder är mer än 40 % av totala torrsubstansintaget. Nedbrytningen av fibrer försämras och papillärerna i våmmen klumpas efter hand ihop. Händer detta kan bakterier komma ut i blodet, baggen kan drabbas av leverbölder eller avlida.

Utfodring av mycket kraftfoder leder till höga propionatnivåer i våmmen och fetma. Med mycket kraftfoder som utfodras inomhus blir baggen lat och ligger ner mycket, vilket ökar temperaturen i testiklarna. Fertiliteten minskar då. Feta baggar har också för dåligt kondition för att kunna utföra ett bra arbete och betäcka många tackor.

Med höga kraftfodergivor sjunker pH i våmmen. I förlängningen leder detta till dålig mineralisering av skelettet, samt att tätheten i skelettet minskar då njurarna utsöndrar mer kalcium. Detta kombinerat med en snabb tillväxt på grund av ett högt näringsintag kan leda till problem med svullna leder, klövproblem och hälta.

Kraftfodergödning av baggar så att de ska se bra ut på auktionen har gjort att man inte selekterar på bra tillväxt utan kraftfoder, vilket är vad vi vill ha för att minska uppfödningskostnaderna. Gödning av baggar kostar för köparen då baggen inte håller i fyra säsonger, eller inte orkar betäcka 100 tackor. Så, köp baggar som växt bra på grovfoder. Använd avelsvärden för att hitta de egenskaper du vill ha, och titta inte bara på baggens storlek.