Stressfri hantering av djuren

Genom att fåren känner sig lugna vid hantering kan man på ett enkelt sätt minska risken för skador, samt öka tillväxten och djurvälfärden.

Som de flockdjur de är så blir får stressade av att vara själv. Om ett djur går på fel håll är det ofta lättare att låta några fler djur gå med innan de styrs på rätt håll. Om ett ensamt får behöver behandlas på stall när de övriga går ute, låt den gärna ha en kompis med sig för att minska stressen.

Att fånga ett får och vända på det är alltid stressande, även om det ibland behövs. Försök att planera så att fåren inte behöver ”vändas på” mer än nödvändigt. Med sitt god minne kan fåren associera platser med obehag, och känns stress nästa gång de kommer dit.

Höga djur, smällande, skällande hundar och andra ljud orsakar onödig stress, och kan snarare minska effektiviteten av hanteringen. Låt djuren förflytta sig lugnt i sin egen takt, och ge djuren tid vid svår terräng eller smala passager. Använder du vallhund så se till att hunden är väl tränad och vet vad som förväntas av den. Dra aldrig fåren i ullen, det gör ont och kan ge blåmärken på huden, vilket sänker kvaliteten på slaktkroppen.

Många moment vid hanteringen är stressande, såsom klippning, öronmärkning, samling, förflyttning, klövvård eller avvänjning. Tänk på att minska stressen vid dessa moment genom att själv agera lugnt och metodiskt.

Efter artikel från Scottish Agricultural College