Mul- och klövsjuka i Egypten

På grund av det pågående utbrottet av mul- och klövsjuka i Egypten uppmanar Holländska statssekreteraren för jordbruk alla hemvändande Egyptenresenärer att inte ta med sig vare sig matprodukter, troféer eller andra föremål av djur eller djurhudar. I Egypten förekommer mul- och klövsjuka av serotyperna A och O endemiskt och landet vaccinerar mot dessa. Men sedan cirka två veckor tillbaka har en ny serotyp, SAT-2, snabbt spritt sig i 25 av landets 27 provinser (governorates) med stort antal sjuka och döda nötkreatur som följd.

Läs mer på SVAs hemsida