Streptococcus dysgalactiae

Ledproblem hos lamm beror ofta på att olika sorters bakterieinfektioner. S. dyagalactiae kan göra stor skada i besättningen även om hygienrutiner och management är bra i besättningen. Upp till 15 % av lammen kan drabbas, men få av dem dör.

 

Lammen drabbas ofta vid 2-3 veckors ålder och symtomen är hälta och ovilja att röra sig. Ofta är de uttorkade som en följd av detta. Det är ofta mer än ett ben som drabbas. Flera leder kan vara påverkade men oftas är det knä och has. Leden är varm och svullnad kommer efter hand. Även leder mellan skallben och ryggrad kan drabbas, och dessa lammen kan inte resa sig upp.

För korrekt diagnos kan man behöva obducera några drabbade lamm så att man kan hitta rätt behandling. Vissa stammar av S. dysgalactiae kan vara resistenta mot oxytetracycliner.

Behandling lyckas oftas bara om den sätts in i ett väldigt tidigt stadie. Ett passande penicillin ges i en kur enligt veterinärs ordination. Smärtstillande kan behövas för att lammet ska vilja röra sig och kunna dia.

Infektion av S. dysgalactiae kan ske via lammets mun eller navel vid födseln. I drabbade besättningar har bakterien hittats både runt tackors spenar och runt vagina.

Använd alltid handskar när en tacka behöver assisteras vid lamning. Ha som rutin att hålla god hygien med ren ströbädd, lammfållor ska rengöras helt efter de använts då bakterien överlever i veckor i ströbädden. Eventuellt kan tidigt öronmärkning och utbrott av bakterien ha ett samband, men det är inte bekräftat. Desinficeraalltid öronmärken och utrustning. Nappflaskor, nappar, sonder ska steriliseras efter varje användning.